Tennisvereniging HTV Ten Woude voortaan rookvrij

HEERENVEEN - HTV Ten Woude legt het roken aan banden. Vanaf zaterdag 16 juni mag er voortaan alleen nog maar gerookt worden buiten het hek van de tennisvereniging uit Heerenveen.

Met het antirookbeleid sluit HTV Ten Woude aan bij het convenant ‘Samenwerken aan een rookvrije generatie’ van de GGD Friesland. De kick-off bij de tennisvereniging is zaterdag tijdens het slotfeest van het 25+ toernooi. Daarbij is ook wethouder Jelle Zoetendal aanwezig.

Voor de rokers wordt buiten het sportpark een plaats gecreëerd waar zij terechtkunnen. ,,Daar komt een grote pot met zand te staan, waar de sigaretten ingegooid kunnen worden. De rookplek is zo gesitueerd, dat leden die het park op- of aflopen niet door de sigarettenrook lopen”, zegt Koen Zweerts, binnen het bestuur onder andere verantwoordelijk voor het rookvrij maken van de tennisvereniging.

Voorstel

De vraag voor het rookvrij maken van Ten Woude kwam vanuit het bestuur. Het voorstel is vervolgens tijdens de algemene ledenvergadering in het najaar van 2017 voorgelegd aan leden.

Zweerts: ,,Het voorstel werd in meerderheid aangenomen. Het besluit is genomen in het kader van gezondheid en het omgaan met de medemens. Iemand die niet rookt kan nu geconfronteerd worden met sigarettenrook. Daarnaast is allang bewezen dat zien roken doet roken. Er was ook weerstand. Maar de rokers beseffen ook dat de rookvrije generatie eraan zit te komen.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)