Gesprek gemeente en Kleurrijk Vrouwenwerk Heerenveen om opheffing MultiCulti festival tegen te gaan

HEERENVEEN - Het Kleurrijk Vrouwenwerk Heerenveen heeft een brief gestuurd naar het college van B&W van de gemeente Heerenveen omtrent het opheffen van het MultiCulti festival.

Zij dringen er in de brief op aan het besluit te heroverwegen. ,,Wij hopen dat u besluit het MultiCulti festival of een alternatieve activiteit weer een plaats te geven in de jaarlijkse activiteiten van de gemeente Heerenveen”, aldus de vrouwen van Kleurrijk Vrouwenwerk Heerenveen, die zeggen graag mee te willen denken over alternatieven die bijdragen aan een kleurrijke Heerenveense samenleving.

Kleurrijk Vrouwenwerk Heerenveen was jaarlijks met een stand aanwezig op het MultiCulti festival. Het festival was volgens het vrouwennetwerk ,,een van de weinige, zo niet de enige vrij toegankelijke buitenactiviteit waar de kracht, de schoonheid en de diversiteit van de Heerenveense bevolking werd gepresenteerd.”

Groot gemis

De leden van het Kleurrijk Vrouwenwerk Heerenveen noemen het een groot gemis voor de verdere uitbouw van de kleurrijke samenleving dat het festival stopt. In 2016 nog werden zij door de gemeente Heerenveen gevraagd de organisatie van het jaarlijkse Multi Culti Festival over te nemen van de vorige organisatoren, die daar na tien jaar mee wilden stoppen. „De gemeente vond het toen belangrijk dat dit succesvolle evenement zou blijven voortbestaan.”

De basishouding van Kleurrijk Vrouwenwerk Heerenveen naar elkaar is wederzijds respect en acceptatie van elkaars religie en levensvisie. Deze sfeer zeggen de vrouwen te herkennen tijdens het MultiCulti festival.

„Juist in deze tijd waarin diversiteit regelmatig als lastig of probleem wordt benoemd laathet MultiCulti festival de werkelijkheid zien van samenhang vanuit verbondenheid.”

Culturele rijkdom

,,We merkten dat mensen zich graag lieten meenemen in deze culturele rijkdom; het versieren van een hand met henna, vlechtjes in het haar, kijken hoe: Turkse pizza's worden gebakken en er van smullen, Marokkaanse thee proeven, de prikkelende geuren van Indische gerechten, Fryske dúmkes met Beerenburg proeven en genieten van de diverse kleurrijke projecten die zich presenteerden met gezellige marktkramen. Kinderen dansten en zongen met elkaar. In een kraampje drukten een mengelmoes van kinderen kleurrijke handen op een groot vel.”

Gesprek

Een woordvoerder van de gemeente Heerenveen bevestigt de ontvangst van de brief. ,,De gemeente nodigt de organisatie van het MultiCulti festival op korte termijn uit voor een gesprek. We hebben daarnaast begrepen dat de organisatie van het festival het aanbod heeft gekregen aan te sluiten bij de culturele markt tijdens het Uitfestival.”

Volgens de woordvoerder is de oorspronkelijke subsidieaanvraag voor het festival niet bij de gemeente gedaan, maar bij het ondernemersfonds.

,,Zij gaan over het verdelen van middelen over evenementen. In de brief wordt daarnaast geschreven dat de gemeente het festival opheft. De gemeente is geen eigenaar van evenementen of festivals en kan dus ook niet een evenement of festival opheffen. In het gesprek leggen we uit dat de gemeente geen invloed heeft op de verdeling van middelen door het ondernemersfonds. Ook gaan we kijken of het een mooie oplossing kan zijn als zij aansluiten bij het Uitfestival.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)