Kaatsvereniging De Pompeblêdden houdt twintigste editie jaarlijkse heren hoofdklassewedstrijd

HEERENVEEN - Kaatsvereniging De Pompeblêdden houdt vrijdag 29 juni voor de twintigste keer de haar jaarlijkse heren hoofdklassewedstrijd in Heerenveen.

Vanaf 15.30 uur komen topkaatsers uit heel Friesland dan bijde Masters in actie op het nieuwe kaatsveld van De Pompeblêdden aan de Binnenweg 3d. De toegang tot de wedstrijd bij de kaatsvereniging die al meer dan vijfenzestig jaar bestaat, is gratis.

De wedstrijd is een zogenaamde vrijeformatiepartij. Deelnemers kunnen daarbij kaatsen in een zelf samengesteld partuur.

Winnaars vorig jaar werden Renze Pieter Hiemstra, Enno Kingma en Hans Wassenaar. Zij versloegen toen in de finale Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma en Erwin Zijlstra. Kingma werd tot koning uitgeroepen.