Initiatiefnemers voor verbetering leefbaarheid President Kennedylaan roepen Facebookpagina in het leven, plan voor WhatsApp buurtpreventie

HEERENVEEN - De bewoners van de President Kennedylaan die graag zien dat de leefbaarheid in hun buurt verbetert hebben de Facebookpagina Flatwoningen Midden Heerenveen in het leven geroepen.

De bewoners van de President Kennedylaan die graag zien dat de leefbaarheid in hun buurt verbetert hebben de Facebookpagina Flatwoningen Midden Heerenveen in het leven geroepen.

Op de Facebookpagina staat ook een enquête waarin buurtbewoners wordt gevraagd naar hun mening over onder andere woongenot, overlast en veiligheid.

,,Ook willen we WhatsApp buurtpreventie opstarten vanwege eerdere inbraken in auto’s en woningen”, zegt Gerrit Rozenberg, die samen met Jelmer Posthumus en Teun de Kleijne de actie wil opstarten.

Ondertussen heeft de Le Roy tuin Heerenveen al laten weten graag in gesprek te gaan met de initiatiefnemers om de saamhorigheid tussen de bewoners van de Pres. Kennedylaan te verbeteren.