INGEZONDEN | ‘Hoe lang moeten oud-bewoners nog wachten op nieuwbouw Marijke Hiem?’

HEERENVEEN - D. de Jong uit Heerenveen stuurde een ingezonden brief omtrent de voorgenomen nieuwbouw van Meriant bij Marijke Hiem.

Dat bij Meriant nog geen bouwer voor Marijke Hiem is (hoe lang moeten de oud-bewoners nog wachten), is bekend.

Dat je ook als burger probeert Lindestede in Wolvega te bereiken, dat niet lukt, omdat de telefoon niet wordt aangenomen, ik heb een half uur geprobeerd deze te bereiken onder het nummer wat op internet staat bij Lindestede, Meriant ook dit niet goed op orde heeft om altijd bereikbaar te moeten zijn (je zult met spoed moeten bellen), is slecht.

Suggestief denken is dat vergeten is de telefoon over te schakelen.

Ook slecht is het dat je bij Anna Schotanus binnenkomt, niet weet waar een patiënt ligt, het nummer op de lijst belt, een telefoniste aan de telefoon krijgt die zegt dat je Meriant belt, hoe erg moet het nog worden.