Bewoners President Kennedylaan komen in actie om woongenot te verbeteren

HEERENVEEN - Een aantal bewoners is voornemens om een actie te starten om de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren.Buurtbewoners worden op korte termijn via een brief en enquête geïnformeerd over het plan. Er word op korte termijn contact gezocht met verenigingen om eens te polsen of er samenwerking mogelijk is.

Met de actie hopen zij niet alleen op meer saamhorigheid onder bewoners. Ook moet het er toe leiden dat onder andere de rolschaatsbaan wordt opgeknapt. ,,Die zit nu vol scheuren. Als kinderen daar bijvoorbeeld voetballen kunnen ze hun benen wel breken vanwege die scheuren. Ook van het basketbalveldje wordt om diezelfde reden niet of nauwelijks gebruik gemaakt”, zegt Gerrit Rozenberg, die samen met Jelmer Posthumus en Teun de Kleijne de actie is gestart.

Buurtbewoners zijn via een brief geïnformeerd over het plan. Met die brief zegt het drietal te willen inventariseren wat er gedaan zou moeten worden aan de leefomgeving en hoe tevreden hun buren zijn over het woongenot.

Burendag

Volgens Rozenberg kan door het opknappen van de leefomgeving de buurt er qua levendigheid ook op vooruitgaan.

,,De woningen zijn wel gerenoveerd. Daar zijn wij tevreden over. Alleen niet over de leefomgeving. Terwijl als die aantrekkelijk genoeg is om er tijd door te brengen, kan de onderlinge band bij buurtbewoners in onze ogen verbeteren. Dan kun je bijvoorbeeld ook eens meedoen met Burendag, wat ons heel gezellig lijkt. Verderop in de straat is ook een speeltuintje. Dat ligt er wel goed bij en zorgt wel voor gezelligheid. Hier is juist weinig leven. Dat heeft in onze ogen te maken met de slechte staat waar het terrein in verkeert.”

In de poging om een ander op te knappen, wordt ook samenwerking gezocht met de huurdersvereniging. ,,Eerder al hebben we contact gehad met de gemeente en met Buiten Gewoon. Die verwezen naar elkaar door. Wij willen met wie dat nodig is samen optrekken, om niemand voor het hoofd te stoten. Bovendien sta je samen veel sterker.”

Thematisch raadsakkoord

Rozenberg , Posthumus en Kleijne zijn in actie gekomen vanwege het thematisch raadsakkoord dat de gemeente Heerenveen maandagavond behandeld, over het geven van meer ruimte aan initiatieven en betrokkenheid van de samenleving.

De voorgestelde aanpak sluit volgens de gemeenteraad aan bij de werkwijze ‘Maak het!’

,,Het doel daarvan is het versterken van de lokale democratie door ruimte te geven aan wat er leeft in de Heerenveense samenleving.”

Zelf een (interview)tip?

Heeft u zelf een (interview)tip voor de Heerenveense Courant of zou graag een onderwerp belicht willen zien worden? Dan kunt u contact met ons opnemen via hrv@hndcmediagroep.nl.

Telefonisch zijn wij, ook buiten kantooruren, bereikbaar via 06-17 242 223.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)