Gemeenteraad Heerenveen benoemt nieuwe wethouders en schaart zich achter thematisch raadsakkoord

HEERENVEEN - De wethouders Jelle Zoetendal (PvdA), Jaap van Veen (VVD) en Hans Broekhuizen (CDA) zijn maandagavond benoemd tijdens een raadsvergadering.

Voor de nieuwe wethouders staat vanavond de eerste vergadering op het programma met het nieuwe college van B&W.

Bij de raadsvergadering zijn ook drie nieuwe raadsleden Ali Ouahim (PvdA), Rolie Tromp (VVD) en Bernhard Hoekstra (CDA) benoemend. Daarnaast is afscheid genomen van Coby van der Laan en Siebren Siebenga. Van der Laan was twaalf jaar actief als wethouder, Siebenga acht jaar.

Thematisch raadsakkoord

Bij de raadsvergadering is ook het thematisch raadsakkoord aangenomen. De voltallige raad schaarde zich achter het plan om over een aantal onderwerpen in gesprek te gaan met de inwoners en welke rol zij daarbij zelf kunnen spelen.

Dat betreft de onderwerpen: verduurzaming van Heerenveen, versterken van de lokale democratie en de ontwikkeling van het centrum, wijken en dorpen. Later volgt een vierde, wisselend thema.

Hoofdlijnenakkoord

Bij diezelfde vergadering presenteerden de collegepartijen PvdA, VVD en CDA ook hun hoofdlijnenakkoord. Daarin staan de ambities en plannen voor de komende vier jaar.

Centraal staat ‘duurzaam doorontwikkelen in Heerenveen’. ,,Er is financiële ruimte om samen met de gemeenteraad en inwoners invulling te geven aan onderdelen uit het akkoord.”