FOTO’S | Kunstwerk Terbandsterschans officieel in gebruik genomen

HEERENVEEN - Wethouder van cultuur Hans Broekhuizen heeft vanavond het kunstwerk op de kruising van de Fok en de Schans offieel in gebruik genomen.

De opening werd opgeluisterd door het Exercitie Peloton uit Bourtange. Zij demonstreren normaal gesproken gevechtshandelingen uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog. Voor de gelegenheid schoten zij ditmaal een kanon af.

Het hedendaagse kunstwerk is gemaakt door Albert Oost en vormt het sluitstuk van de herinrichting van de Fok en de Schans. Het markeert het verleden van De Terbandsterschans. Dat was een vroegere verdedigingslinie en lag op de weg van Steenwijk naar Leeuwarden in de derde linie van de Friese Waterlinie, achter de Blessebrugschans en de Schooterschans.

De schans is ontworpen in de tijd dat Bommen Berend, de illustere bisschop van Keulen die zijn bijnaam verwierf vanwege het veelvuldige gebruik van door kanonnen afgeschoten bommen, probeerde om de Noordelijke Nederlanden te veroveren. Johan Maurits, de in 1643 benoemde opperbevelhebber van de Friese troepen, was vlakbij de schans gelegerd.

De schans zelf werd gebruikt om versterkingen achter de hand te houden die naar plaatsen gestuurd konden worden, waar de vijand dreigde door te breken. Ook kwamen er gemobiliseerde burgers aan, die moesten meehelpen bij de verdediging van Friesland.

De nieuwe Terbandsterschans als plek van samenkomst is een initiatief van de Stichting Wijkbelang Heerenveen-Noord. Het ontwerp is van kunstenaar Albert Oost.

(Foto’s Hielke Weening)