Duurzaam doorontwikkelen uitgangspunt hoofdlijnenakkoord PvdA, VVD en CDA

HEERENVEEN - De PvdA, VVD en CDA hebben een hoofdlijnenakkoord gesloten voor de periode 2018-2022. Centraal staat ‘duurzaam doorontwikkelen in Heerenveen’.

Het college van B&W bestaat uit burgemeester Tjeerd van der Zwan en drie wethouders: Jelle Zoetendal (PvdA), Jaap van Veen (VVD) en Hans Broekhuizen (CDA). Zoetendal wordt eerste locoburgemeester.

Bij het akkoord staat bestrijding van armoede, zorg en het aanpakken van problematiek bij risicogroepen hoog op de agenda. Daarbij wordt ingezet op het leveren van maatwerk door preventief en gebiedsgericht te werken.

Huisvesting

Ook hebben de drie partijen afgesproken dat iedereen in de gemeente toegang moet hebben tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en voorzieningen. Dorpen en wijken moeten goed bereikbaar, veilig en duurzaam zijn. Het fonds Vitale Kernen wordt gebruikt voor centrumontwikkeling.

Daarnaast wordt ingezet op blijvende economische groei door onder andere te investeren in ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Verder zeggen de partijen oog te hebben voor klimaatverandering en de bescherming van de natuurlijke rijkdommen. Daarbij wordt ingezet op samenwerking met inwoners en ondernemers om besparingsdoelen te realiseren.

‘Belastingen omlaag’

Als de financiën het toelaten behoort bovendien verlagen van belastingen tot de mogelijkheden.

Maandag 4 juni worden de drie wethouders voorgedragen. Dat gebeurt vanaf 19.00 uur. Tijdens de collegevergadering op dinsdag 5 juni wordt de portefeuilleverdeling definitief vastgesteld.