Tjongerschans sluit 2017 af met positief resultaat van 1,4 miljoen euro

HEERENVEEN - Ziekenhuis Tjongerschans heeft 2017 afgesloten met een positief resultaat van ruim 1,4 miljoen euro. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag.

De winst is volgens Tjongerschans, ondanks investeringen in onder nieuwbouw, gerealiseerd door het efficiënter maken van de zorg.

Zo bleef het aantal patiënten gelijk. Terwijl dat leidde tot minder poliklinische consulten, minder verpleegdagen en minder opnames. Dat betrof een daling van 5,5 procent. Dat leverde een besparing op van 1,1 miljoen euro aan maatschappelijke kosten voor de zorg.

Tjongerschans zegt de zich dit jaar verder te willen inspannen om de zorg efficiënt te organiseren. ,,Waarbij verbinding en samenwerking met de andere drie Friese ziekenhuizen en huisartsen en zorginstellingen in de regio de noodzakelijke basis vormen voor een zo goed mogelijke zorg voor de inwoners van Friesland.”

‘Zorg anders organiseren’

Een van de belangrijkste wapenfeiten uit 2017 is volgens Tjongerschans de samenwerking op het gebied van integrale zorg.

Eind vorig jaar heeft het ziekenhuis samen met ruim tachtig huisartsen in de regio en De Friesland Zorgverzekeraar een overeenkomst gesloten om (delen van) zorg dichter bij de patiënt te organiseren.

Concreet betekent dat bijvoorbeeld de invoering van het meekijkconsult, waardoor patiënten minder snel worden doorverwezen naar het ziekenhuis.

Eerste lijn

Ook de behandeling van chronische pijn, bepaalde longaandoeningen, huidziekten, hart- en vaatziekten, botontkalking en ouderenzorg komt indien mogelijk vaker terecht in de eerste lijn.

,,Daarmee is een beweging in gang gezet om de groeiende vergrijzing het hoofd te kunnen bieden, met behoud van kwaliteit van zorg.”

Expertisecentrum

In 2017 is daarnaast verder geïnvesteerd om de zorg binnen klaar te maken voor de toekomst. Zo is gestart met de bouw van een expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg, waarin Tjongerschans en Meriant de zorg voor kwetsbare ouderen op één plaats samenbrengen.

,,Na een klinische opname kan in hetzelfde centrum de verzorging (geriatrische revalidatie) worden voortgezet, gericht op terugkeer van de patiënt naar de eigen thuissituatie. Het nieuwe centrum is een mooi voorbeeld waarbij het zorgpad van de patiënt centraal staat en zorginstellingen hun expertise bundelen.”

De verwachting is dat de nieuwbouw begin 2019 gereed zal zijn.

Het hele jaarverslag staat hier.