Gemeenteraad zet in op meer ruimte voor initiatieven en betrokkenheid vanuit samenleving

HEERENVEEN - De Heerenveense gemeenteraad behandelt maandag een thematisch raadsakkoord over het geven van meer ruimte aan initiatieven en betrokkenheid van de samenleving.

De raad zegt over een aantal onderwerpen in gesprek te willen gaan met burgers na te gaan wat er leeft en welke rol de samenleving voor zichzelf ziet weggelegd.

In het raadsakkoord gaat het om drie thema’s. Dat zijn: verduurzaming van Heerenveen, versterken van de lokale democratie en de ontwikkeling van het centrum, wijken en dorpen. Daarnaast is er een vierde, niet vastgelegd thema. Dat onderwerp kan jaarlijks verschillen.

De raad zegt eerst samen met een delegatie vanuit de samenleving de onderwerpen te willen bespreken. Dat moet leiden tot drie definitieve onderwerpen. Vervolgens wil de raad naar eigen zeggen in gesprek gaan met inwoners, instellingen en organisaties om het onderwerp uit te diepen.

‘Maak het!’

De voorgestelde aanpak sluit volgens de gemeenteraad aan bij de werkwijze ‘Maak het!’

Dat is de naam voor de beweging die de gemeente heeft ingezet en waarbij een meer faciliterende en regisserende rol is gekozen en meer wordt overgelaten aan de samenleving.

,,Het doel van Maak het! is het versterken van de lokale democratie door ruimte te geven aan wat er leeft in de Heerenveense samenleving.”