Nieuwe ruimte Ontmoetingscentrum Jonge Ouders feestelijk geopend

Heerenveen - Een nieuwe ruimte in Heerenveen, een nieuwe en aansprekende huisstijl en een nieuw logo. Het gaat goed met Ontmoetingscentrum Jonge Ouders (OJO).

Deze week vond de feestelijke opening plaats van de prachtig ingerichte locatie aan de Abe Lenstra boulevard 29.

Wethouder jeugd(zorg), onderwijs, cultuur en openbare ruimte Hans Broekhuizen van de gemeente Heerenveen verrichtte de openingshandeling. De gastvrijheid was prima, de belangstelling was groot en de speeches waren terecht kort: aan de druk spelende en volledig op hun gemak zijnde kinderen, trots gadegeslagen door hun ouders, kon iedereen wel aflezen waar het bij OJO om draait.

Laagdrempelig
OJO is namelijk een laagdrempelig ontmoetingscentrum, waar jonge ouders elkaar kunnen ontmoeten. Ook doen ze er nieuwe sociale contacten op en versterken ze hun netwerk. Daarnaast motiveert het centrum jonge ouders om (terug) naar school te gaan en hun diploma te behalen.

Het is een leerbedrijf en dat betekent dat Friesland College-studenten het OJO runnen. Deze professionals in opleiding treden al lerend de jonge ouders tegemoet en ondersteunen hen waar nodig en mogelijk.

Daarnaast organiseert het OJO wekelijks activiteiten, zoals knutselmiddagen, lunchbijeenkomsten en zwemlessen 'ouder en kind'. En nodigt het centrum van tijd tot tijd gastsprekers uit, bijvoorbeeld voor informatieve middagen. Voorbeeld hiervan: kinder-EHBO.

Uiteraard vergeet het OJO ook de vaders niet en organiseert het wekelijks middagen waarbij de ouders ondersteuning kunnen krijgen bij het maken van hun huiswerk.

Groei
Alinda Kiel is als docent en coach verbonden aan het OJO.  Enthousiast en gedreven vertelt ze: "We - studenten, coaches en docenten - staan echt helemaal naast de jonge ouders. Ons doel daarbij is hen met elkaar te verbinden. We zijn absoluut geen kinderopvang of hulpverleningsinstantie, maar beschikken wel over een netwerk om jonge ouders eventueel door te verwijzen." 

"Dat is mede mogelijk doordat de opleiding Pedagogisch werk van het Friesland College nauw samenwerkt met  welzijnsorganisatie Caleidoscoop. We zijn allemaal goed op elkaar ingespeeld en daarom groeit iedereen hier eigenlijk enorm, niet alleen de ouders en hun kinderen."