Zomervieringen van start in kerkje van Terband

TERBAND - De zomervieringen in het kerkje van Terband gaan op zondag 3 juni weer van start.

Iedere zondagmorgen vinden hier om 10.00 uur oecumenische diensten plaats. Deze hebben een laagdrempelig karakter en duren een half uur. Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie en een praatje. De laatste viering dit jaar is op 26 augustus.

Het kerkje van Terband is één van de tien onderwegkerken die Nederland nog telt. De voormalige Rotondekerk wordt sinds 1975 beheerd door de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Toen de kerk nog aan de rotonde lag, waren de zomervieringen oorspronkelijk bestemd voor toeristen en automobilisten. Inmiddels worden de diensten veelvuldig bezocht door mensen uit de regio. Het kerkje bevindt zich net buiten Heerenveen. Door de groene en ietwat afgelegen locatie is het bij uitstek geschikt voor een moment van inkeer en bezinning in de hectiek van alledag.

De aantrekkingskracht van de vieringen schuilt in de religieuze diversiteit. Door de uiteenlopende achtergrond van de voorgangers - meestal leken – is er een kleurrijk mozaïek aan meditaties. De diensten variëren van heel orthodox tot uitgesproken vrijzinnig.

Dit jaar gaat de opbrengst van de collecte naar de Stichting Leergeld te Heerenveen. Deze stichting biedt ouders of verzorgers met geen of beperkte financiële middelen de kans om hun kind te laten deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Langs die weg probeert Stichting Leergeld te voorkomen dat kinderen terechtkomen in een sociaal isolement.