Kunstwerk Terbandsterschans op 1 juni onthuld

Heerenveen - De Terbandsterschans in Heerenveen-Noord krijgt een eigen kunstwerk. Het is gemaakt door Albert Oost en zal vrijdagavond 1 juni om 19.30 officieel worden onthuld door wethouder Hans Broekhuizen.

Het geheel wordt opgeluisterd door het Exercitiepeloton Bourtange. Dit peleton komt naar Heerenveen met een aantal gekostumeerde leden dat na een korte uitleg een kanonschot zal afvuren.

De catering wordt verzorgd door restaurant Spoorzicht en voor de kinderen is er een springkussen. Ook zal een draaiorgel voor vrolijke klanken zorgen.

De kruising is ten tijde van de opening afgesloten voor verkeer. Dit betreft de brug en de kruising vanaf de Leeuwarderweg tot aan de Fok/Schans.

Het overgangsgebied Fok/Schans wordt door de straat verdeeld en is gescheiden in twee delen. Met het positioneren van een kunstwerk bestaande uit twee delen aan weerzijde van deze weg heeft kunstenaar Albert Oost geprobeerd de dualiteit te benadrukken.

Het kunstwerk en haar omgeving verwijzen naar de vroegere historische aanwezigheid van de Schans en sluit aan bij eerder gerealiseerde projecten langs de Friese Waterlinie.

De Schans werd ooit aangelegd door een gracht te graven en de afgegraven grond op te werpen als een dijkachtige aarden wal. Die vervolgens ondersteund en omringd werd met houten palen. Een primitieve vesting als het ware waar nooit een slag is geleverd. Er is helaas niets bewaard gebleven van deze Terbandsterschans. En toch is het een belangrijke plek voor historisch Heerenveen en Friesland en onderdeel van de Friese waterlinie.