,Basisschool De Buitenkans staat'

Heerenveen - De Buitenkans basisschool staat en bloeit. Het mooie vernieuwde gebouw is gereed en de laatste lokalen worden binnenkort in gebruik genomen.

Het buitenterrein is prachtig ingericht en in de moestuin wordt biologisch gekweekt (in samenwerking met Sprinklr.co). De leerlingen en begeleiders groeien en er is nog voldoende ruimte om door te kunnen groeien.

Het unieke innovatieve concept van de school heeft landelijk aandacht. In Noord Nederland heeft de Buitenkans onder andere contact met de PABO’s die graag met ons samenwerken om voor innovatief onderwijs leerkrachten en onderwijs assistenten te kunnen opleiden.

Maar zeker ook om mee te denken over echt vernieuwingsonderwijs wat in Noord Nederland nog maar bij enkele scholen gebeurd en.waarbij de Buitenkans als voorbeeldschool wordt gezien. 


Het bestuur van de Buitenkans heeft zich versterkt op onderwijsgebied met Wilma van de Venn en op financieel & juridisch gebied met Diederik Jongema. Samen met voorzitter Marlies Rijnbergen met het aandachtsgebied HRM en directeur-bestuurder Theo Rinsma hebben we een voltallig bestuur, dat brede kennis en ervaring heeft en onderwijsvernieuwing en De Buitenkans in het bijzonder een warm hart toedragen.
In het schoolgebouw aan de Fluessen 8 (in de Greiden, Heerenveen) start binnenkort ook een peutergroep als eerste stap richting een inhoudelijk pedagogisch volledig geïntegreerd kindcentrum voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar.


Op donderdag 24 mei en woensdag 4 juli zijn er informatie avonden vanaf 20:00 uur voor geïnteresseerde ouders en op vrijdag 1 juni en maandag 9 juli zijn er inloopochtenden om de school aan de Fluessen 8 te komen bekijken en vragen te kunnen stellen.