Succvesvolle educatieve pilot rondom Gysbert Japicx en de Friese Taal

Heerenveen - It Gysbert Japicxhûs en Bibliotheken Mar en Fean zijn onlangs een samenwerking aangegaan om een educatief programma te ontwikkelen om kinderen uit heel Friesland bewuster te maken van de Friese taal en het belang van Gysbert Japicx voor de Friese geschiedenis.

Met deze samenwerking is een educatieve pilot gestart dat is uitgevoerd op scholen en in bibliotheken in de gemeenten Heerenveen en de Fryske Marren. De deelnemers aan deze pilot zijn de Ds. Hasperschool uit Akkrum, OBS Sevenaerschool uit Nieuwehorne en OBS Trijegeaster Honk uit Ouwsterhaule.

De pilot van ‘Gysberts Lytse Rymlerye’ is goed ontvangen door de deelnemende scholen en het educatieve programma kan in 2019 verder uitgezet worden naar scholen en bibliotheken in heel Friesland.