Ingezonden: jeu de boules

Mildam - De redactie van de Heereveense Courant ontving onderstaand ingezonden stuk van de jeu de boulesvereniging Boule Nocht.

De vakantie staat voor de deur. Waarom maken we U daarop attent? 
Vaak kom je op je reizen in aanraking met jeu de boules.  
Ervaring leert dat je dan graag wilt winnen, maar dan van b.v de Fransen op een camping.   Maar meestal krijg je een lesje dat je niet snel vergeet.
Wij bieden aan U te helpen dat te voorkomen. Wij zijn het bestuur en
actieve leden van de jeu de boulesvereniging Boule Nocht . Ervaring genoeg,
daar we eind vorig jaar  ons 25-jarig bestaan hebben gevierd.
Met behulp van de gemeente, de RABO-bank en het bestuur van de Kempenaer hebben we een prachtige accommodatie aangelegd bij wijkcentrum De Kempenaer aan de dr. Wumkeslaan. 
Kom gerust langs om met ons een balletje te gooien.
Wanneer treft U ons en bent U van harte welkom? Op dinsdagavonden vanaf 19.00 uur en op donderdagmiddagen vanaf 14.00 uur.
Op maandagavonden vanaf 19.00 uur bent U welkom bij onze partnervereniging de Blêde Boulers . Zij hebben een prachtig baan aan het terrein van VV Mildam. 
Daarnaast spelen we op woensdagavonden in het kader van een uitwisselinsgprogramma om en om in Heerenveen of Mildam.
Voor meer informatie: tel. 06-13760540 of 0513 631972.