Drie maal Trinitatis door Toonkunstkoor Heerenveen

Heerenveen - Toonkunstkoor Heerenveen geeft op zondag 27 mei (Trinitatis-zondag) een concert in Trinita(ti)s te Heerenveen met werken die Bach en Mozart schreven voor Trinitatis (het Feest van de Drie-eenheid) en Pinksteren. Drie keer Trinitatis!

Het concert van het Toonkunstkoor richt zich op de uitvoering van muziek geschreven voor de twee laatste zondagen van de eerste helft van het kerkelijk jaar: het Feest van Pinksteren en het Feest van de Drie-eenheid. In de eerste helft van het kerkelijk jaar vieren de kerken met de feesten van Kerst, Pasen en Pinksteren de levensloop van Jezus Christus: hij wordt geboren, leeft en werkt onder de mensen, hij lijdt en wordt gekruisigd, hij staat op en stijgt naar de hemel. Iedere zondag, te beginnen met vier weken voor Kerst (Advent) tot en met de zondag na Pinksteren, heeft in dit half jaar een eigen thema.

Pinksteren is een feestdag, waarmee de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht. Met deze uitstorting wordt ook het begin van de christelijke kerk gemarkeerd. De zondag na Pinksteren (zondag Trinitatis of Drievuldigheidszondag) viert het Feest van de Drie-eenheid, de theologische opvatting in het christendom dat er één God bestaat in drie goddelijke wezens: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Het concert begint en eindigt met werken van Wolfgang Amadeus Mozart. Hij schreef op 12-jarige leeftijd het koormotet ‘Veni Sancte Spiritus’ (Kom Heilige Geest), KV 47 voor uitvoering tijdens het Pinksterfeest. Het concert besluit met de ’Trinitatismis’, KV 167. Mozart schreef deze ‘Trinitatismis’ in juni 1773 toen hij 17 jaar was voor uitvoering in Salzburg. Opnieuw een feestelijk werk.


Tussen deze beide werken van Mozart worden delen uitgevoerd uit cantates die Johann Sebastian Bach schreef voor Trinitatiszondag en Pinkstermaandag. Allereerst klinken de eerste zes delen uit cantate ‘Höchsterwünschtes Freudenfest’ (Wees welkom, vreugdefeest), BWV 194. Na een plechtige opening door blaasinstrumenten bezingt het koor het welkome vreugdefeest, in dit geval het Drie-eenheidsfeest! Na recitatieven en aria’s door bas en sopraan sluit het koor deze cantate met het koraal waarin de Heilige Geest, de Vader en de Zoon worden bezongen. Vervolgens geeft het Toonkunstkoor een uitvoering van het openingskoor uit cantate ‘Also hat Gott die Welt geliebt’ (Zo lief heeft God de wereld gehad), BWB 68, die Bach schreef deze cantate voor uitvoering op Pinkstermaandag 1725. 

Al met al feestelijke en vrolijke muziek van Bach en Mozart voor de viering van Pinsteren en Drie-eenheid op de Trinitatis-zondag (27 mei 2018) in de Trinita(ti)s te Heerenveen. Solisten Maria Valdmaa (sopraan), Chantal Nijsingh (alt), Ludwin Hiemstra (tenor) en Willem de Vries (bas) met Het Promenade Orkest en het Toonkunstkoor Heerenveen staan onder leiding van dirigent Pauli Yap.
Het concert op zondagmiddag 27 mei begint om 15.00 uur. Kaartverkoop via www.toonkunstkoorheerenveen.nl, boekhandel Binnert Overdiep te Heerenveen of leden van het koor.