Provincie Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

Heerenveen - Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 7 mei tot en met 1 juni 2018 subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns.

Met deze regeling helpt de provincie initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze ronde is bijna € 1,4 miljoen beschikbaar voor heel Fryslân.

Fryslân bruist van de initiatieven. Projecten die eerder subsidie ontvingen, zijn in volle gang. Van duurzaamheidsprojecten tot projecten op het gebied van energie, kunst, cultuur, natuur, voorzieningen, zorg, sport en recreatie. 

Projectenkaart

Inspiratie opdoen kan met de nieuwe projectenkaart van het IMF. Hierop staan mooie projecten die gesteund zijn door het IMF en die bijdragen aan de leefbaarheid. Kijk op: www.streekwurk.frl/projecten.

Subsidie aanvragen 

Initiatiefrijke Friezen kunnen van 7 mei tot en met 1 juni 2018 (17:00 uur) een subsidieaanvraag indienen. De projectbureaus van Streekwurk in de vijf regio’s helpen graag bij het opstellen van een plan en de aanvraag. 

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.streekwurk.frl/IMF.