Kerkdienst met als thema: ‘De hemel staat open’

Heerenveen - ‘De hemel staat open’ is het thema van een bijzondere dienst die op Hemelvaartsdag, 10 mei a.s., wordt gehouden in de Filadeflia Pinkstergemeente aan de Herenwal 114 te Heerenveen.

Steeds vaker kiezen de drie evangelische gemeenten Filadelfia, de Weg en Elim er voor,  om gezamenlijk de bijbelse feesten te vieren en samen stil te staan bij de bijbelse boodschap. 

Zo is de hemelvaart het moment waarop volgens de bijbel  Jezus, voor de ogen van zijn volgelingen, opvoer naar de hemel.