De Ontmoeting: Paulus Folkertsma festival

Aldeboarn - Waar komen mensen elkaar tegen de komende weken? Vandaag in de rubriek De Ontmoeting de organisatie van het Paulus Folkertsma-festival in Aldeboarn. 

 
Op 23 juni van dit jaar organiseert de Paulus Folkertsma Stichting in samenwerking met de stichting Aldeboarn Foarút een eendaags festival rond componist Paulus Folkertsma (1901 – 1972). Op verschillende buiten- en binnenlokaties in Aldeboarn, het dorp waar Folkertsma voorheen woonde, wordt zijn werk ten gehore gebracht.

Wie was Paulus Folkertsma? 
,,Paulus Folkertsma werd op 15 januari 1901 geboren in Wommels. In 1906 verhuisde het gezin naar Berlikum, waar hij zijn eerste vioollessen kreeg van de plaatselijke onderwijzer. Op 14-jarige leeftijd ging hij naar de Rijkskweekschool voor onderwijzers in Maastricht. Vanaf dat moment kreeg de muziek een steeds grotere betekenis in zijn leven en schreef hij zijn eerste composities. Hij sloot zijn studie af met het behalen van de onderwijzersakte.’’ 
,,Na tijdelijke aanstellingen in Leeuwarden en Sondel werd hij benoemd aan de openbare lagere school te Aldeboarn, waar hij meer dan 40 jaar als onderwijzer werkzaam bleef.’’ 
,,In 1956 trouwde hij met de Weense Helga Khek; zij kregen 4 kinderen. Paulus Folkertsma overleed op 4 mei 1972 in Aldeboarn.’’

Heeft hij nooit een officiële muziekstudie gevolgd?  
,,Als componist was Paulus autodidact. Hij heeft zich de kunst van het componeren, gedreven door een grote wetenschappelijke belangstelling, niet aflatend enthousiasme en een natuurlijke aanleg, met ijzeren wil meester gemaakt.’’ 

Was hij belangrijk als componist? 
,,Sinds Jaques Vredeman is Paulus Folkertsma ongetwijfeld de belangrijkste componist die Friesland heeft voortgebracht. Hij heeft 77 officiële opusnummers nagelaten, het werkelijke aantal bedraagt meer dan honderd. Het gaat daarbij om orgelwerken, liederen, werken voor symfonieorkest, cantates, operettes en kamermuziek voor de meest uiteenlopende bezettingen.’’ 

Wat voor stijl? 
,,Het is niet eenvoudig Folkertsma’s stijl te beschrijven. Modern is zijn muziektaal allerminst. Hij wist dat zelf ook heel goed. In een dankwoord, door hem uitgesproken in 1971, tijdens een concert ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag, benadrukte Folkertsma dat hij, ondanks de grote ontwikkeling die de muziek in de 20ste eeuw had doorgemaakt, romanticus pur sang gebleven was. Hij wilde er mee aangeven dat hij is beïnvloed door J.S.Bach en de Weense klassieken en dat de muziektaal van de impressionisten aan hem voorbij is gegaan.’’ 


Wat kan verder van zijn werk worden gezegd? 
,, Dat zijn werk sterk in de traditie wortelt, wil niet zeggen dat het  niet iets eigens bevat. In zijn liederen zijn passages te vinden, die gerekend kunnen worden tot het meest bezielde, ooit op een Friese tekst gecomponeerd.’’


Wie gaan zijn werk op de 23-ste uitvoeren?
,,Tenor Albert Bonnema, pianiste Rixt van der Kooij, pianiste Pauline Post, het ensemble van Wiebe Kaspers, Marieke de Bruijn (viool), Het Cantoor (koor) onder leiding van Tjalling Wijnstra, pianist Johan Bijhold en Concordia, het korps van Aldeboarn zijn inmiddels vastgelegd. Bouke Oldenhof schrijft aan een korte biografie van Paulus Folkertsma, die door Paolo Folkertsma, de zoon van Paulus, ten gehore gebracht zal worden op deze avond.’’ 

In het huis van Folkertsma, waar zijn vrouw Helga nog altijd woont, is documentatie te bezichtigen.’’ 


Is zij nog altijd betrokken bij het werk van haar man? 
,,Vanuit de Paulus Folkertsma stichting zet zij zich in om het erfgoed van haar man levend te houden. Hij heeft veel betekend voor het dorp. Als onderwijzer én als componist. De klassieke muziek van zijn hand biedt aanknopingspunten om deze kunstvorm op toegankelijke wijze bij een breed publiek te ontsluiten.’’


Waar vinden de optredens plaats en waar zijn kaarten te koop? 
,,Het publiek is in de gelegenheid om middels een route, in groepen, alle concerten bij te wonen. De kaartverkoop start begin mei via een link op de site www.paulusfolkertsma.nl