,Druppels op een gloeiende plaat’

Heerenveen - Froukje Nijholt uit Heerenveen ging voor de achttiende keer naar Nepal. Als secretaris van de Stichting Studenten- en Musaharproject Nepal bezocht zij samen met vriendin Ans Haagsma een aantal projecten.

Die bevonden zich in een onherbergzaam gebied waar drie jaar geleden een zware aardbeving plaats vond. In 18 jaar realiseerde SMPN samen met de Wilde Ganzen voor meer dan een miljoen euro aan projecten en sponsoring in Nepal.

Dankzij financiële steun van particulieren, scholen, kerken en bedrijven en de Wilde Ganzen kon de stichting na de aardbeving noodhulp sturen en konden noodscholen en daarna zeven nieuwe aardbevingsbestendige scholen worden gebouwd. Dit jaar worden in het gebied 25 kleine projecten gerealiseerd, een investering van twee ton. Het gaat om toiletten, schoollokalen, schoolpleinen, bibliotheken, watervoorzieningen, schoolmeubilair en computers. Froukje en Ans liepen met Nepalese bestuursleden van dorp naar dorp. Langs smalle paadjes door de jungle, waar nog dertien tijgers leven. Het groepje werd tijdens hun tocht overvallen door een zware moessonbui.

''Alle bouwmaterialen, meubilair en andere spullen wordt zo ver mogelijk per truck vervoerd’’, vertelt Froukje, ,,De laatste kilometers gaat alles op de rug van dragers - – over smalle paadjes – naar het moeilijk toegankelijke gebied waarin de dorpen liggen. De scholen zijn zo belangrijk voor de inwoners van het district. Getraumatiseerde kinderen krijgen weer structuur in hun leven. En goed onderwijs biedt kansen voor een betere toekomst.”

Zwerfkinderenproject

Ook steunt de stichting een zwerfkinderenproject. Na de grote aardbeving in 2015 kwamen vijftig zwerfkinderen naar de school in Amale, gebouwd door SMPN. Het hoofd van de school in Amale kon drie jaar geleden niet anders dan de dorpsbewoners vragen om samen deze kinderen op te vangen en hen te eten te geven. Dit terwijl de dorpelingen zelf al grote moeite hebben om het hoofd boven water te houden. De kinderen worden dankzij financiële steun van SMPN na drie jaren nog steeds opgevangen in de school van Amale. Zij slapen daar, krijgen dagelijks een bord rijst en draaien mee op deze school.

,,De kinderen hadden niemand meer om voor hen te zorgen'', vertelt Froukje, ,,In 2016 heb ik samen met medebestuurslid Gerda Breeuwsma de familie van een van de zwerfkinderen opgezocht. Het bleek om een alleenstaande moeder te gaan met vier kinderen in de leeftijd van vijf tot twaalf. Haar man verdween tijdens de aardbeving en is nooit meer teruggevonden. Ze heeft onvoldoende geld had om alle monden te voeden en kon niet anders dan haar achtjarige zoon naar Amale sturen, waar hij als zwerfkind onderdak kreeg. Het gezin woont in een golfplaten hut met twee schamele bedden, eentje voor de broertjes en eentje voor moeder en dochter. Het eten wordt bereid in oude kookpotten die hun beste tijd hebben gehad, op een hout gestookt vuurtje. Moeder heeft zo nu en dan werk bij een boer of als stenensjouwster''.

Het gezin stond na haar eerste bezoek op het netvlies van Froukje gebrand.Dit jaar besloot ze het gezin weer op te zoeken. Ze schonk de familie - samen met Ans Haagsma - een geit en een bok zodat het gezin weer even vooruit kan. De blijdschap was enorm. Inmiddels zijn 25 van de 45 kinderen weer terug naar hun families. Het is de bedoeling dat de andere kinderen komend jaar teruggaan naar hun dorpen. SMPN heeft deze week een bijdrage van 2500 euro overgemaakt voor levensonderhoud voor het komend jaar en samen met de Nepalese partner wordt bekeken hoe dit project zo goed mogelijk kan worden afgerond.

Froukje Nijholt reikte tijdens het projectbezoek 25 certificaten uit aan geslaagde studenten van het computerinstituut SPN-CI. Dit instituut voor kansarme studenten ging in 2000 van start. Inmiddels zijn meer dan 3400 arme studenten geslaagd. Velen hebben werk gevonden dankzij dit officieel erkende diploma. Ook kregen 135 studenten hun jaarlijkse sponsorgeld. Dankzij sponsoring kunnen zij blijven studeren en plannen voor de toekomst maken. In een van de bergdorpen werden tien nieuwe sponsorstudenten ingeschreven. ,,We gaan weer op zoek naar nieuwe sponsors'', zegt Froukje, ,,Onderwijs opent de poort naar de toekomst voor deze jongeren''.