Zes Koninklijke onderscheidingen in Heerenveen

HEERENVEEN - Burgemeester Tjeerd van der Zwan heeft donderdagmorgen tijdens de lintjesregen in de raadszaal van het gemeentehuis van Heerenveen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan zes inwoners van deze gemeente. Gerregien Eikelboom werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De overige vijf werden Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Daarnaast werden ook twee Bernelintsjes uitgereikt.

Geert Cnossen (72) uit Heerenveen was onder andere 5 jaar voorzitter en 15 jaar lid van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Heerenveen. Ook was hij 3 jaar volmacht, 12 jaar vicevoorzitter en 16 jaar voorzitter/administrateur van de stichting tot Beheer en Bestuur van het Fonds Schoter- en Slijkenburgerzijl.

Gerregien Eikelboom (64) uit Jubbega was onder andere 6 jaar lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Ook was ze 26 jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Revalidatie Friesland en 8 jaar bestuurslid/secretaris van het Ronald McDonald Huis in Friesland in Leeuwarden en de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag.

Manfred Hoekstra (70) uit Heerenveen was 21 jaar secretaris van en vrijwilliger bij de Johan Willem Friso Loge en 13 jaar voorzitter van de Postactieven Belastingdienst, afdeling Friesland. Verder was hij 13 jaar secretaris van de Volkstuinvereniging Heerenveen en 11 jaar vrijwilliger bij de Julia Jan Wouter Hospice regio Herenveen en Weststellingwerf e.o.

Klaasje Koopman-de Vries (76) uit Heerenveen was 33 jaar vrijwilliger bij het woonzorgcentrum Coornhertstate in Heerenveen en 30 jaar vrijwilliger bij de stichting Heerenveense Zieken- en Bejaarden Omroep. Tevens was ze 15 jaar vrijwilliger bij het woonzorgcentrum Mariënbosch in Heerenveen en 17 jaar voorzitter van de Bejaardensoos Oudeschoot.

Wolter Erik Postma (67) uit Heerenveen was 2 jaar lid van de kascommissie en financieel adviseur van het bestuur van de Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland. Daarnaast was hij 2 jaar lid van de Programmacommissie en lid van de kascommissie van de PvdA. Ook was hij 14 jaar penningmeester van de Liberaal Joodse Gemeente Noord-Nederland.

Lykele van der Ven (74) uit Aldeboarn was 22 jaar vrijwilliger, bestuurslid en voorzitter van de Protestantse gemeente Aldeboarn. Verder was hij 20 jaar voorzitter van de stichting doarpskrante ‘de Tuorkesmjitter’ in Aldeboarn en 17 jaar voorzitter van de stichting Aldheidskeamer ‘Uldrik Bottema’ in Aldeboarn.

Bernelintsjes

Voor het eerst werden dit jaar ook twee Bernelintsjes uitgereikt. Maura Veensma (16) uit Nieuwehorne kreeg het lintje vanwege haar werk als vrijwilligster bij Pottenbakkerij De Diggel. Sinds haar stageperiode is ze bewust als vrijwilliger aan het werk gegaan bij deze mensen met een verstandelijke handicap.

Xander ten Den (15) uit Heerenveen is sinds 2013 actief bij jongerencentrum Casa. Hij werkt bij de security groep bij Casa en is medeoprichter van het zaalvoetbalteam van Casa.