Ingezonden: Meer verkeersdoden met e-bikes

Heerenveen - De redactie van de Heereneense Courant ontving onderstaand ingezonden stuk van een lezer.

Vandaag (25-04) in het Journaal. Fietsenmakers zouden e-bike kopers beter moeten informeren over de gevaren van deze fiets. Dit lijkt mij nogal een eenzijdige belichting voor een complex probleem. 

Er zijn steeds meer ouderen die door de uitvinding van de e-bike een mogelijkheid zien om te blijven fietsen. Helaas is een gemiddelde e-bike is door zijn accu, motor en complete uitvoering erg zwaar en daardoor vooral voor veel ouderen moeizaam te hanteren. 

Vooral voor ouderen die niet zo krachtig en stabiel meer zijn kan dit erg gevaarlijk zijn. 

Misschien zouden oudere gebruikers die zichzelf of hun partner niet meer helemaal vertrouwen in elk geval een helm moeten gaan dragen (zoals bijvoorbeeld in Duitsland de norm is). Hierbij is dan wel een rol van de fietsenmaker welkom. Bij toerfietsers of wielrenners is dit tegenwoordig normaal maar bij nog kwetsbaarder groepen zoals ouderen en scholieren is dit nog hoogst ongewoon. 

Daarbij ziet men een fietspad vaak niet als verkeersweg maar als recreatieweg. Met een beetje zon halen veel ouderen hun e-bike uit de garage om te recreëren. Twee aan twee fietsen zij met deze logge e-bikes met brede sturen en nemen al pratend met elkaar niet zelden een (zelfs breed) fietspad compleet in beslag. Ook daarmee vormen ze vaak een gevaar, vooral voor henzelf. 

Groeiende groepen "snelle"fietsers, wandelaars en mensen die hun hond uit laten maken steeds meer gebruik van fietspaden, de fietspaden zijn vooral op mooie dagen overvol, wat veel irritatie oproept bij deze groepen onderling. "Snelle"fietsers die achterop komen moeten soms 5 keer bellen en vaak word dit dan nog niet gehoord en moet men iets roepen van  "hallo" of "passeren". De langzame weggebruikers schrikken in beide gevallen met alle gevaren van dien. De snelle fietser krijgt daarbij overigens meestal allerlei verwensingen naar zijn hoofd, want een fietspad is alleen om rustig te recreëren.

Ik denk dat het probleem veel breder is dan alleen de e-bikers, het vraagt om een algemeen ruimer inzicht en grotere aanpak. Wij allen moeten meer bewust deelnemer zijn van het verkeer en respect tonen voor alle groepen medeweggebruikers. Een veel betere handhaving van regels door politie zijn hierbij essentieel. Ik denk zelf aan de volgende punten ter discussie van de landelijke en gemeentelijke politiek. 


Maak kinderen, scholen en opvoeders bewust van de gevaren in het verkeer en adviseer kinderen van jongs af een helm te dragen. Als je hiermee wordt grootgebracht is dit op een gegeven moment normaal (dit zal waarschijnlijk een generatie vergen maar begin hier z.s.m. mee).

Voer weer verkeersles in, vooral de standaard verkeersregels zoals goed opletten, respect voor medeweggebruikers, twee aan twee fietsen, richting aangeven of rechts blijven fietsen is essentieel. Hier moet dan ook op gehandhaafd gaan worden. Jong geleerd is oud gedaan.


Investeer meer in goede infrastructuur voor fietsers en wandelaars. Fietsen is de toekomst! Gemeenten; let alstublieft vooral op de soms erg hoge (asfalt)rand tussen berm en fietspad. Als fietsers (vooral met zware e-bikes) per ongeluk in de berm terecht komen kunnen zij zeer makkelijk ten val komen doordat ze met hun voorwiel blijven "hangen" achter de (steeds hoger wordende) rand tussen berm en fietspad.


De politiek moet snelle fietsers (speed pedelecs  en wielrenners) toestaan om van elke hoofdweg gebruik te laten maken (niet verplicht maar indien gewenst). Voor een goede doorstroming moeten deze "snelle" fietsers die hier gebruik van willen maken (zoals in Italië) wel verplicht achter elkaar fietsen, hier moet natuurlijk ook op gehandhaafd worden.


Automobilisten moeten zich OVERAL aan de maximaal toegestane snelheid houden, ook handhaving is hierbij essentieel. Nu is daar bijna geen sprake van.
De automobilist moet minimaal 150 cm afstand houden bij het inhalen van de fietsers.

Tonny Teuben, Heerenveen