Filadelfia Pinkstergemeente houdt dienst over ,Vervolgde Kerk'

Heerenveen - De Filadelfia Pinkstergemeente in Heerenveen houdt zondag  29 april een dienst die in het teken staat van de ,Vervolgde Kerk.'

Een spreker van Open Doors gaat in de dienst voor en vertelt over landen waar christenen worden gediscrimineerd, bedreigd of zelfs gedood om hun geloof.

Een bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof kunnen praten; het lijken heel vanzelfsprekende dingen. Maar in Noord-Korea kan alleen het bezit van een bijbel er al toe leiden dat je met je hele gezin in een concentratiekamp wordt opgesloten. In Iran en andere moslimlanden kunnen christenen vaak alleen maar in kleine groepen samenkomen in het geheim.

De spreker vertelt tijdens de dienst wat christenvervolging inhoudt en in welke landen christenen niet vrij hun geloof kunnen belijden. Aan de hand van de Bijbel en naar aanleiding van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen geeft de spreker weer wat christenen in de ‘vrije wereld’ kunnen leren van de Vervolgde Kerk. 

Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. Open Doors brengt bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo’n vijftig landen. Meer informatie is te vinden op www.opendoors.nl

De themadienst over de Vervolgde Kerk wordt gehouden in de Filadeflia Pinkstergemeente, Herenwal 114, Heerenveen  en begint om 10 uur.