Minder mensen in de WW door meer banen in de horeca

Heerenveen - De start van het voorjaar zorgt voor een daling van de WW in landbouw en horeca.

Via uitzendbedrijven neemt de WW in bouwberoepen af. Ook ten opzichte van afgelopen jaar is er een daling van het WW-bestand.

Lichte daling WW-uitkeringen
Eind maart telde Friesland 13.960 WW-uitkeringen. Dat is 4,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in maart af met 180 uitkeringen (-1,3%). In december en januari steeg het aantal WW-uitkeringen door het winterseizoen licht, in maart zorgt het seizoen juist voor een daling van het aantal WW-uitkeringen. Met name landbouw, horeca en bouwsector profiteren hiervan. Op de langere termijn daalt het WW-bestand sterk. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 24,5% (4.529) minder WW-uitkeringen. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

In maart afname WW in heel Nederland
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind maart uit op 327.141. Dat is 3,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 329.576. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 0,7% (2.435). Een jaar eerder telde Nederland nog 414.750 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland het afgelopen jaar met 21,1% (-87.609).