Primeur voor ziekenhuis Tjongerschans

Heerenveen - Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen gebruikt als eerste ziekenhuis van Nederland de PrismaLung ECCO2R. 

Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen gebruikt als eerste ziekenhuis van Nederland de PrismaLung ECCO2R. 

Dit is een speciaal filter dat CO2 (kooldioxide) uitwast uit het bloed. Het is een filter dat toegevoegd kan worden aan het apparaat dat gebruikt wordt om bij het falen van de nieren van de patiënt tijdelijk de nierfunctie over te nemen. Bij patiënten die naast nierfalen ook slecht functionerende longen hebben kan de PrismaLung worden ingezet.

Het CO2 dat, net als bij gezonde personen, door deze patiënt wordt aangemaakt, kan door de zieke longen niet meer voldoende uitgeademd worden. De PrismaLung neemt deze functie dan deels over zodat er in het bloed niet teveel CO2 achterblijft. De behandeling met de PrismaLung geeft daardoor de longen de kans om zich te herstellen en deze functie later weer over te nemen.

Het uitwassen van CO2 door het bloed te filtreren is op zich niet nieuw, in grote centra zoals academische ziekenhuizen wordt deze behandeling op een andere, voor de patiënt meer belastende, manier gedaan. Dankzij het gebruik van de PrismaLung in Tjongerschans kan de CO2-filtering bij de Intensive-carepatiënt eerder worden ingezet omdat er geen overplaatsing naar een academisch ziekenhuis hoeft plaats te vinden. Voor familieleden van de patiënt betekent dit ook dat zij minder ver hoeven te reizen om hun naaste te bezoeken.