Herdenkingsbijeenkomst op 4 mei

Heerenveen - Ook op vrijdag 4 mei van dit jaar wil de Raad van Kerken in Heerenveen zijn maatschappelijke betrokkenheid tonen door het organiseren van de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in het kader van de dodenherdenking.

Het thema is “ Wat zou ik doen? ”

Deze bijeenkomst - bedoeld voor alle inwoners van de gemeente - is in de Doopsgezinde kerk, Vermaningsteeg 9 en gaat vooraf aan de Stille Tocht, die aansluitend begint bij Crackstate. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en hopen u om 18.45 uur welkom te heten.

Bezoekers krijgen na afloop een bloem aangeboden om deze aan de voet van het 
gedenkteken aan de Van Maasdijkstraat te leggen. Dit als groet aan hen die voor een betere en rechtvaardiger wereld hun leven lieten.