Bloemlegging bij het gedenkraam in Aldeboarn

Aldeboarn - Onder het gedenkraam in de Doelhôfkerk van Aldeboarn, ter nagedachtenis aan burgemeester Van Baerdt van Sminia (1901-1945), hebben leerlingen van de beide Boarnster basisscholen dezer dagen een bloemstuk gelegd.

 Deze jaarlijkse herdenking vond dit jaar voor de 13e keer plaats. Groep 7 en 8 van CBS de Finne hadden een presentatie gemaakt over het leven van Van Baerdt van Sminia.

Aan het eind van deze presentatie werd de oplettendheid van de aanwezigen getest door middel van een quiz. Groep 7 en 8 van OBS de Boarne hadden in hun presentatie de dropping van wapens door de geallieerden in De Deelen verwerkt.

Ook de kinderen in oorlogstijd was, doormiddel van het verhaal van Anne Frank, in de presentatie opgenomen. Lykele van der Ven vertelde hier tussendoor over de symboliek die op het gedenkraam te zien is.

De herdenking werd afgesloten met  één minuut stilte waarna het Wilhelmus werd gezongen op het orgel begeleid door de heer Volberda. In zijn slotwoord merkte Jehannes Bokma (dir. CBS de Finne) op dat we nooit mogen vergeten welke offers er in de 2e wereld oorlog zijn gebracht voor onze vrijheid van nu. Vrijheid geef je door, is het motto van 4 en 5 mei.