Loket voor spoedzorg ouderen in Heerenveen

Heerenveen - Een speciaal loket voor spoedzorg in Zuid Friesland voorkomt dat ouderen in ziekenhuis Tjongerschans terecht komen, terwijl ze eigenlijk andere hulp nodig hebben dan ziekenhuiszorg.

Het loket waar 24 uur per dag en zeven dagen in de week iemand zit voor de doorverwijzing van kwetsbare ouderen, is een initiatief van ziekenhuis Tjongerschans, de huisartsen in de regio, Dokterswacht Friesland en de instellingen Meriant, Hof en Hiem en Zorggroep Sint Maarten.

Doordat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen, gebeurt het vaker dat zich in de nacht of in het weekeinde thuis problemen voordoen, bijvoorbeeld door vallen, benauwdheid of dat een mantelzorger de hulp even niet meer aankan. Ouderen hebben daardoor tijdelijk en acuut extra zorg nodig. Omdat instellingen in nacht en weekeinde lastig te bereiken zijn, stuurt de huisarts zijn patiënt na verschillende pogingen vaak door naar het ziekenhuis, waar vervolgens bedden worden bezet die niet meer beschikbaar zijn voor andere spoedzorg.

Goede initiatieven

In Friesland zijn er verschillende goede initiatieven om huisartsen in nacht en weekeinde te ontlasten en de spoedzorg voor ouderen te verbeteren. Zo is er voor heel Friesland een website waar huisartsen direct kunnen zien in welke instellingen plaatsen beschikbaar zijn, waar ouderen terecht kunnen die acuut extra zorg nodig.

Daarnaast is door partijen in Zuid Friesland het initiatief genomen een loket voor spoedzorg te starten. Daar krijgt de huisarts dag en nacht direct iemand aan de lijn die weet waar op dat moment plek is en of er ook voldoende personeel beschikbaar is om direct iemand op te nemen en te verzorgen. Samen met de huisarts wordt gekeken wat iemand nodig heeft. Is dat eenvoudige zorg, zware zorg of bijvoorbeeld stervensbegeleiding, zodat de zieke oudere ook gelijk op de juiste plek terecht komt.

Dagelijks

Het loket krijgt dagelijks gegevens over de open plaatsen en de beschikbaarheid van personeel. Er zijn directe relaties met de wijkzorg, waardoor vaak voor de nacht nog een oplossing gevonden kan worden en opname de volgende dag mogelijk is. Voor de oudere is dit beter, omdat een opname in de nacht vaak extra ingrijpend is. De patiënt kan zelf een voorkeur voor een opname aangeven. Lukt het daar niet, dan gaat de patiënt naar het dichtstbijzijnde huis waar wel plaats is.