Lezing over Fedde Schurer in Trinitas

Heerenveen - In kerkelijk centrum Trinitas aan de Coehoorn van Scheltingaweg in Heerenveen geeft Johanneke Liemburg uit Wommels  op 2 mei  om 14.30 uur een lezing over Fedde Schurer. 

Elf jaar werkte Johanneke Liemburg aan haar proefschrift over haar grote idool Fedde Schurer. Over deze journalist, politicus, dichter, pasifist en onderwijzer viel volgens haar heel veel te vertellen.

Liemburg wilde weten wat voor man hij was,  ging op zoek en schreef een biografie. Schurer is al 50 jaar geleden overleden maar zijn werk leeft nog steeds.
De meeste Friezen zullen zijn naam nog kennen van zijn verzen, van de Lemster schoolkwestie, de Friese Koerier of kneppelfreed.

Met de studie over deze markante Friese persoonlijkheid, promoveerde Liemburg eind 2010 aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Info: trinitasactie@gmail.com