Heerenveen van start met project ,Samen Duurzaam'

Heerenveen - De gemeente Heerenveen gaat samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan de slag om een nieuw duurzaamheidsprogramma op te stellen.

Belangstellenden waren deze week welkom in IJsstadion Thialf om hun mening te geven en mee te denken over verschillende duurzame thema’s.
Demissionair wethouder Siebenga keek terug op wat er tot nu toe is bereikt in
Heerenveen, maar vroeg vooral aandacht voor de opgave voor de toekomst: “We gaan een nieuw duurzaamheidsprogramma maken. Dit kunnen en willen we niet alleen doen. Er zijn prachtige initiatieven in de gemeenten; van bedrijven, maar ook van inwoners. Het enthousiasme waarmee inwoners en organisaties nu al werken aan een duurzame samenleving, brengt veel energie met zich mee. Wij willen daar als gemeente ons voordeel mee doen”.

Grote opkomst

Zo’n 100 inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers hadden zich
aangemeld voor deze bijeenkomst. Zij konden input te leveren voor het nieuwe
duurzaamheidsprogramma. Wat moet en kan de gemeente doen, en wat kun je zelf? De thema’s waren energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Maar ook sociale duurzaamheid, hierbij gaat het onder andere om veilige leefomgeving, gezonde levensstijl en het kunnen voorzien in levensbehoeften.

Nieuw beleid

De informatie die deze avond is opgehaald, gebruikt de gemeente voor het nieuwe beleid waar zij momenteel aan werkt. Na de zomervakantie wordt deze aan belangstellenden gepresenteerd. Zo wil de gemeente toetsen of het programma aansluit bij de ideeën en wensen uit de samenleving. Daarna is de gemeenteraad aan zet: zij besluit over de prioriteiten voor de komende jaren. De uitvoering van het plan start in 2019.