Ingezonden: zingende weg

De redactie van de Heerenveense Courant kreeg onderstaand ingezonden stuk toegestuurd van een lezer.

Een doorgeslagen Sietske Poepjes, een meegaande Johannes Kramer, maar bovenal Gedeputeerde Staten die hun egoïstische trekjes niet kunnen bergen, hadden besloten, ja hoe bedenk je zoiets, om de verkeersdeelnemers in en door Jelsum te beïnvloeden op hun rijgedrag.

Voor die beïnvloeding zijn betere manieren denkbaar. Dat alles om het Frysk Volkslied, bekend genoeg, Fryslân op de kaart zetten, ook bekend genoeg. Commissaris Brok zag de bui ook al gaan, dus het zou zeker geen publiciteitsstunt zijn. Erg dat mensen met zo’n opleiding niet kunnen voorzien wat voor impact het voor de bewoners zou hebben.

Nog erger, er wordt zomaar € 80,000 gemeenschapsgeld weggegooid! Steek jullie tijd met Gedeputeerde Staten in de armoede in Fryslân waaraan vele gezinnen nog leiden, dan ben je goed bezig! Weg met dat luxe gedoe en waanideeën.

D. de Jong, Heerenveen