De Ontmoeting: Heldinnen van 't Veen

Heerenveen - Waar komen de mensen elkaar tegen de komende weken? Vandaag in De Ontmoeting Stichting De Muze Community Art. Deze is druk bezig met het op poten zetten van het project Heldinnen van ’t Veen.    


Wie zijn jullie? 
,,Stichting De Muze Community Art in Heerenveen is een stichting die zich bezighoudt met projecten die liggen op het snijvlak van  kunst en cultuur met een sociaal/maatschappelijke inslag. Het is een samenwerkingsverband tussen Mirjam Torenbeek, beeldend kunstenaar, Marije Nutma, creatief therapeut/ psycholoog en Marjolein Reurich, gelukscoach.’’

Wat houdt jullie project in? 
,,Ieder mens heeft helden nodig om zich mee te kunnen identificeren. Wij vragen ons af: waar is de vrouwelijke kracht in Heerenveen? In het Community Art Project Heldinnen van t Veen onderzoeken we deze vraag en geven er een artistiek antwoord op. We gaan op zoek naar verhalen van Heerenveense vrouwen met (veelal verborgen) wijsheid. Wat is de kracht van deze vrouwen? Wat betekenen ze voor de samenleving van Heerenveen? Wat kunnen we van hen leren? Het doel van dit project is aandacht voor vrouwelijke waarden in de maatschappij van Heerenveen door middel van kunst en cultuur. ‘’


,,We zien graag dat de inwoners van Heerenveen zijn/haar eigen 'Heldinnen' gaan nomineren.  Op 8 maart jl. hebben we de allereerste nominatie uitgereikt aan Coby van der Laan op het gemeentehuis van Heerenveen. Ze werd voorgedragen om genomineerd te worden door Renske Osenga van Hart voor Heerenveen. ''

Wat zijn de criteria? 
,,Iedereen kan nomineren,  maar de 'Heldin' moet woonachtig zijn in de gemeente Heerenveen. Uit alle binnengekomen nominaties zullen 10 vrouwen geselecteerd worden die vervolgens op bijzondere wijze geportretteerd worden. In het najaar zal er dan een expositie plaatsvinden van deze portretten met daarbij de bijzondere verhalen van de 10 geselecteerde heldinnen.’’ 

Hoe kan er genomineerd worden? 
,,Dat kan via onze website www.demuze.frl of via Facebook De Muze Community Art.  Tevens kan er ook genomineerd worden middels het invullen van een nominatie-kaartje en deze te deponeren in de nominatie box. Op de website geven wij steeds aan waar de nominatie box te vinden is.

Wat is het eindresultaat? 
,,Het eindresultaat is  tien portretten van vrouwen waar kracht en emotie uitspreekt, ondersteund door diepgaande verhalen in een artistiek magazine over deze vrouwen en hun 'goud'. De portretten en verhalen dienen als voorbeeld en inspiratie voor meisjes, vrouwen en mannen. Tijdens dit project organiseren we ook aparte evenementen rondom het thema vrouwelijke kracht en -empowerment, zoals dans, film en inspiratiesessies.’’