Lezing Henk Manschot in Filosfisch Cafe Heerenveen

Heerenveen - Op woensdagavond 11 april om 20:00 uur is in het Filosofisch Café Heerenveen aan de Herenwal een lezing van Henk Manschot over Waarheid en duurzaamheid. 

Henk Manschot is emeritus hoogleraar ethiek en voormailg rector van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht

Hij studeerde theologie in Nederland en filosofie en politieke wetenschappen aan de Sorbonne in Parijs waar hij de ‘culturele revolutie’ van de zestiger jaren intensief heeft meebeleefd. Als docent was hij jarenlang actief op het gebied van de ethiek van de zorg.

Meer recent probeert hij vragen van persoonlijke zingeving en levenskunst te verbinden met sociale en politieke aspecten van ecologie en duurzaamheid. Hij was voor dit thema als docent betrokken bij internationale Summer schools in China, Indonesië, India en Zuid-Afrika.

In zijn recente boek Blijf de aarde trouw, Pleidooi voor een Nietzscheaanse terrasofie probeert hij een terra-sofie te ontwikkelen, een nieuwe wijsheid omtrent het leven op aarde. Hij doe dat in het voetspoor van Nietzsche die al zo’n 150 jaar geleden schreef: ‘De aarde is ziek. En die ziekte heet de mens’. De remedie zoekt Nietzsche in een manier van filosoferen waarin niet langer de Mens centraal straat maar de Aarde en de wijze waarop wij de aarde zouden kunnen gaan bewonen en bewerken. Nietzsches Motto: Blijf de aarde trouw heeft hij als leidraad genomen voor een hedendaagse ecologische levenskunst die zowel een persoonlijke opdracht omvat als een maatschappelijke oriëntatie voor de toekomst.


De bijeenkomsten zijn zowel voor leden als voor niet-leden. Vanwege de beperkte ruimte is er een maximaal aantal deelnemers. Men dient zich daarom per mail aan te melden via info@filosofischcafeheerenveen.nl