Jongbloed brengt bijzondere Bijbel op de markt

Heerenveen - Royal Jongbloed brengt deze week een Bijbel op de markt met de citaten van God in rode letters.

Ongeveer een kwart van de Bijbel bestaat uit directe citaten van God. In de Verenigde Staten zijn deze uitgaven al meer dan 100 jaar beschikbaar. Ze helpen de lezer bij het begrijpen van de tekst. De rode zinnen zijn voor velen een toegang om snel de essentie van een tekst op het spoor te komen.

De zogenaamde roodletterbijbel geeft een uitvoerige toelichting op de uitgave. 'Als je een krant leest of een tijdschrift, brengen de citaten in een pregnante stijl dat punt naar voren, wat extra aandacht moet krijgen', aldus de inleiding, die vervolgens aangeeft dat de citaten van God op een soortgelijke wijze een toegang bieden om de tekst als geheel te begrijpen.

De nieuwe roodletterbijbel verschijnt met inleidingen op ieder bijbelboek, waarin een toelichting is gegeven op het karakter van het boek en uitleg wordt gegeven bij het gebruik van de rode letter in dat gedeelte. De uitgave is uitgebracht met extra veel tussenkopjes, om daardoor het lezen verder te faciliteren. Daaraan hebben onder meer medewerking verleend: Pieter Boomsma, Arie van Dijk, Gert Mink, Evert Overeem en Klaas van der Vlist. Achterin de uitgave is een systematische bespreking gegeven van het gebruik van de rode letter in de diverse bijbelse genres.

Meer informatie, achtergronden en uitleg is te vinden via www.royaljongbloed.nl/roodletterbijbel