Nieuw schoolplein voor cbs De Hoeksteen

HEERENVEEN - CBS de Hoeksteen in Heerenven heeft een nieuw schoolplein gekregen. Dit plein is tot stand gekomen in samenwerking met hoveniersbedrijf Snoek uit Grou en (dagelijkse) hulp van enkele ouders.

De financiële middelen zijn opgebracht door verschillende acties. Er is o.a. een kerstmarkt gehouden, er is meegedaan aan de Jantje Beton loterij, een bijdrage van de Rabobank van 7.500 euro en sponsoring van hoveniersbedrijf Snoek. Begin februari is begonnen met de werkzaamheden. De aanpassingen voor het plein zijn gedaan om de speelruimte van de kinderen te vergroten en buiten les te kunnen geven. Er is onder de schommels kunstgras gelegd, er zijn 2 (panna) veldjes aangelegd met als ondergrond ook kunstgras. Aan de zijkant van de school is een “buitenlokaal” gemaakt en worden (groente) tuintjes aangelegd. Het komend jaar zal er verder worden gespaard om de rest van het plein aan te kunnen pakken. Het is de bedoeling meer groen op het plein te creëren.