Feestelijke opening schoolplein en educatietuin CBS De Hoeksteen

Heerenveen - Op 10 april is de opening van het nieuwe schoolplein van CBS De Hoeksteen in Heerenveen.

 Afgelopen periode is er hard gewerkt aan de educatietuin en de nieuwe pannaveldjes.

De aanleg van het nieuwe deel van het plein is mede mogelijk gemaakt door Coöperatiefonds Rabobank Heerenveen – Zuidoost Friesland en Snoek Hoveniers. Het realiseren is een mooie samenwerking gebleken tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en bedrijven welke allemaal een bijdrage hebben geleverd.

Een jaar geleden zijn alle voorbereidingen gestart voor de realisatie van het nieuwe schoolplein.

De inbreng van betrokkenen is op allerlei manieren herkenbaar in het eindresultaat. De wens voor natuurlijk spelen, sporten en educatie is duidelijk in het ontwerp meegenomen.

Zo is er een educatietuin met buitenlokaal aangelegd, waar kinderen onder andere leren waar eten vandaan komt en hoe het groeit. Daarnaast is er ruimte gecreëerd om te voetballen. Hiermee is de eerste fase van het nieuwe schoolplein voltooid. In fase 2 wordt er gewerkt aan het vergroenen van het schoolplein.

Snoek Hoveniers is met deze inbreng aan de slag gegaan. In de uitvoering kreeg het hoveniersbedrijf hulp van ouders waardoor de speelruimte zo kort mogelijk buiten gebruik was. De officiële opening wordt dinsdag 10 april samen met de kinderen en betrokkenen gevierd.