Coby van der Laan: “Wethouderschap is een voorrecht”

Heerenveen - De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, de uitslag is bekend en de zetels zijn verdeeld. Binnenkort gaan de partijen om de tafel om de nieuwe wethouders te benoemen. Huidige wethouder Coby van der Laan zal niet een van hen zijn. Zij stopt er na twaalf jaar wethouderschap mee.

“Als ik afscheid neem als wethouder, ben ik 65. Dat vind ik een mooie leeftijd om het stokje aan de volgende generatie over te dragen. Het wethouderschap is een hele intensieve baan. Dat kun je niet je hele leven doen. Ik vind dat het nu ook weer tijd wordt om meer tijd vrij te maken voor familie en vrienden. Het is mooi geweest. Ik ben blij dat ik na eerst vier jaar raadslid ook twaalf jaar wethouder heb mogen zijn. Dat vind ik echt een voorrecht. Het was een mooie uitdaging en het voelt goed dat ik nu na zestien jaar zelf kan zeggen: ‘Ik stop’”, vertelt Coby van der Laan.

Werkgelegenheid

“Toen ik in 2006 wethouder werd, had ik de ambitie om me in te zetten voor werkgelegenheid. ‘Samen sterk voor goed werk’, was de leus die ik hanteerde. De werkgelegenheid heeft zich sterk ontwikkeld. In de afgelopen vijftien jaar is de werkgelegenheid met 30% gestegen. Dat is ook te danken aan de beschikbare grond in de gemeente Heerenveen, denk aan het IBF. Recentelijk kwam het bericht dat A-Ware in samenwerking met Fonterra een mozzarellafabriek en roomfabriek gaat bouwen naast de bestaande fabriek. Als hier bedrijven komen, dan is dat goed voor de werkgelegenheid. Dankzij goed werk kunnen mensen hier hun bestaan opbouwen.”

Financieel gezond

 “Waar ik ook heel blij mee ben, is dat we nu weer financieel gezond zijn. Vanaf 2009 hebben we zes jaar achter elkaar moeten bezuinigen. 17 miljoen euro structureel per jaar. Dat vond ik als wethouder financiën in die tijd heel zwaar. Maar ondanks die bezuinigingen, konden we wel een aantal sociale voorzieningen behouden als vangnet voor mensen die in een kwetsbare positie zaten. Denk bijvoorbeeld aan de minimaregeling die we nu hebben. We hebben ook een kindpakket gerealiseerd. Daarbij is samenwerking tussen Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds van groot belang. De nieuwe raad en het nieuwe college hebben nu een financiële armslag om verder te bouwen aan een goede toekomst voor iedereen.”

Caparis en glasvezel

“Er zijn twee dingen in mijn portefeuille die beter hadden gekund. Dat is ten eerste het gedoe rondom sociale werkvoorziening Caparis. Door landelijk beleid werd die sociale werkvoorziening op de helling gezet. Dat deed mij pijn. Ik vind dat je niet iets kunt opheffen zonder dat er een goed alternatief is. Vanuit Heerenveen hebben we alles op alles gezet om het werk te behouden voor deze doelgroep, maar omdat je een samenwerking met meerdere gemeentes hebt, is het heel lastig om daar samen goed uit te komen. Een ander dossier is het glasvezeldossier, om snel internet te realiseren in de buitengebieden. Twaalf jaar geleden lag het plan al op tafel. Je bent daarbij afhankelijk van Europese wet- en regelgeving en de samenwerking met de provincie, het is heel ingewikkeld. Het lijkt dat die doorbraak de komende jaren er nu echt aan zit te komen. Hier had wat mij betreft wel wat meer tempo in mogen zitten.”

Ontmoetingen

“Het wethouderschap heeft mij mooie ontmoetingen met alle lagen van de bevolking opgeleverd. Vanuit mijn cultuurportefeuille heb ik onder andere veel uitvoeringen, ook van amateurs, bezocht en dan kom je mensen tegen die helemaal gaan voor hun passie. Dat vond ik mooi om te zien. Sport en cultuur geven kleur aan het leven. Als locoburgemeester mocht ik op bezoek bij mensen die 100 jaar werden. Het is bijzonder om te horen hoe zij over hun leven vertellen en hoe vitaal en bij de tijd sommigen nog zijn. Ik heb ook een keer Máxima in Tjalleberd ontmoet en ervaren hoe zij oprecht enthousiast was over kinderen die muziek maken. Uiteindelijk is iedereen maar gewoon een mens. Ik had toen ook wel wat medelijden met haar mede gelet op de strenge bewaking. Vrijheid is een groot goed. Ik zou voor geen goud met haar willen ruilen.”

Vrouwen in politiek

“Er is geen opleiding voor wethouder. Als je eraan begint is het heel lastig in te schatten wat er van je wordt verwacht. Ik zie dat mannen daar makkelijke instappen, dan vrouwen. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat er vrouwen in de politiek zitten. Dat je een evenredige vertegenwoordiging hebt van de samenleving. In de nieuwe gemeenteraad zijn 15 van de 31 raadsleden vrouw. Dat is een enorme verbetering. Ik vind het dan ook belangrijk dat er straks in het college een vrouw komt. In Heerenveen is sporadisch een vrouwelijk wethouder geweest. Ik betreur het wel als vrouwen valse bescheidenheid tonen, want ze kunnen het. Als je vertrouwen hebt in mensen, en positief vooruit wil met Heerenveen, dan moet je die uitdaging oppakken. Gewoon doen.”

Sport

“Mijn afscheidsmoment zal begin juni zijn. Dan ga ik in ieder geval eerst afstand nemen, mijn hoofd leegmaken en mijn privéleven opfrissen. Ook wil ik meer bewegen, ik kom uit de sportwereld en wil straks graag iedere dag een beweegmoment. Ik vind het ook wel jammer dat ik nooit sport in mijn portefeuille heb gehad, maar het is goed zo. Als mijn hoofd weer fris is, ga ik op zoek naar nieuwe uitdagingen. Een daarvan zal aan de sport gerelateerd zijn.”

Voorrecht

“Wat ik ga missen, zijn de vele dagelijkse contacten. Maar het werk ook. Het is een fantastische baan, maar het is geen baan voor het leven. Iedere wethouder is een passant. Je bent een vertegenwoordiger vanuit de bevolking en dat is een tijdelijke situatie. Je moet niet vergeten waar je vandaan komt, wie je was en wie je bent. Ik hoop dat de Heerenveners mij zijn blijven zien zoals ik was. Een normaal mens zonder toeters en bellen. Gewoon Coby. Ik ben ook echtgenote, buurvrouw, moeder en doe mijn boodschappen in Heerenveen. Niet anders dan anderen, maar wel met een bijzondere opdracht. Ik ben blij dat ik die opdracht heb mogen vervullen. Die is niet vanzelfsprekend. Door en voor de inwoners heb ik dit mogen doen en dat heb ik echt als een voorrecht ervaren.”

Mieke van Veen