Bijzondere dienst in Sionskerk Oudeschoot

Oudeschoot - Zondagmiddag 15 april is in de Sionskerk in Oudeschoot een dienst voor mensen met een verstandelijke beperking.

Natuurlijk zijn ook kinderen en andere belangstellenden van harte welkom. Het thema van deze dienst is: ,Kom uit je boom' met de hoofdrolspeler Zacheüs de tollenaar.

Het wordt een levendige interactieve dienst waarin veel te zien en te ervaren is, met  muziek en ondersteunend beeldmateriaal.

Dominee Corry Nicolay doet de uitleg en de muzikale ondersteuning is van het trio TJAPI.

Tijdens en na de dienst kan er door de bezoekers  mee gemusiceerd worden op eigen meegebrachte en in de kerk aanwezige muziekinstrumenten. 

Deze dienst wordt georganiseerd door de stichting Zorgpastoraat in samenwerking met de PKN gemeente Heerenveen w.g. Zuid. In december 2017 was er ook een succesvol verlopen speciale dienst. 

Wanneer: Zondag 15 april a.s. om 15.00 uur
Waar:  Sionskerk Marktweg 55, Oudeschoot/Heerenveen