Herdenking burgemeester Van Baerdt van Sminia (1901-1945)

Aldeboarn - Op donderdagavond 12 april om 19.00 uur vindt de jaarlijkse bloemlegging plaats onder het raam in de Doelhôftsjerke van Aldeboarn.

Dat raam is gemaakt door Johan Groenestein ter nagedachtenis aan burgemeester Paul Marinus van Baerdt van Sminia die op 15 april 1945 door de Duitsers nabij Sandbostel (Dl) is doodgeschoten.

Het raam is een oorlogsmonument en als zodanig geadopteerd door de beide Boarnster scholen. Voordat de bloemlegging plaats zal vinden zullen de groepen 7 en 8 van OBS de Boarne een presentatie laten zien over de 2e wereldoorlog in relatie tot Aldeboarn. Groep 7 en 8 van CBS de Finne presenteren zich met de geschiedenis van burgemeester Van Baerdt van Sminia.

Tussen de beide presentaties zal Lykele van der Ven de symboliek van het raam uitleggen. Vier leerlingen van groep 8, eerlijk verdeeld over de beide scholen, zullen de bloemlegging voor hun rekening nemen.

De plechtigheid zal worden afgesloten met het zingen van Wilhelmus.