Popkoor Akkrum ontvangt bijdrage Rabobank Coöperatiefonds

Akkrum - Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland heeft een bijdrage van € 2.500 toegekend aan Popkoor Akkrum.

Dit bedrag is voor het uitbreiden van de geluidsinstallatie, met als doel een (nog) betere presentatie.

Sinds Rosa van Tricht in 2004 startte met het Popkoor Akkrum is het koor enorm gegroeid. Zowel qua aantal zangers als kwaliteit.

Inmiddels zijn er 36 dames en 14 mannen die de Popsongs zingen en wordt de begeleiding verzorgd door een combo (toetsen, gitaar, bas, percussie). Met name het aantal zangers en het combo maakt het noodzakelijk dat er via geluidsversterking een goede balans is tussen de stemsoorten en instrumenten en dat men elkaar hoort. Dit vereist apparatuur en een geluids-engineer die alles bedient. De laatste hebben we gevonden in de persoon van Rikus Rudolphi en met deze bijdrage kunnen we ook de apparatuur aanschaffen. 

“Wij zijn erg blij dat we nu onze wensen met hulp van de Rabobank kunnen realiseren.”, aldus Menno Bokslag, voorzitter van het Popkoor. Dit wordt volledig beaamd door dirigent Lars Mulder die toevoegt dat we met deze stap “onze gegroeide ambities kunnen waarmaken zodat we het publiek boeiende concerten kunnen bieden”.
 
Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale
maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.