Veenbranden: Kliko, Milieu en Mienskip

Heerenveen - De gemeente gaat voor duurzaamheid. Pardon, met een hoofdletter, dus Duurzaamheid.   

Omdat het de gemeente ernst is, moesten eerst al haar ambtenaren er aan geloven. Een heus Duurzaamheids-seminar markeerde onlangs het begin van het Nieuwe Duurzaamheids-programma voor de komende vier jaar. Onder aanvoering van een weervrouw heeft het  gemeentelijk apparaat de Duurzaamheids-prioriteiten op papier gezet. 

Denken over duurzaamheid mag in Heerenveen wel een zetje krijgen. Weliswaar kwam dit thema ook tijdens de debatten voor de raadsverkiezingen steeds aan de orde, maar diepgaand was het niet. Een enkele partij vroeg aandacht voor bewuster omgaan met energieverbruik, maar pas toen de KLIKO-tarieven aan de orde kwamen, kwam er vuur in het dispuut. Mede dankzij de discussieleider, die meer had met duidelijkheid dan met diepgang. 

Bij de burgers is het niet veel anders. Dat bleek laatst op een bijeenkomst van een wijkplatform in Heerenveen. Spreek je over het milieu, dan heb je het al gauw over vuilnisbakken. In dit geval méér vuilnisbakken in de omgeving van het NS-station tegen het vele zwerfvuil. Echter, de gemeente hád eerder al meer vuilnisbakken geplaatst. Maar omdat burgers er hun huisvuilzakken in dropten, waren de extra vuilnisbakken maar weggehaald. Op dergelijk aso-gedrag moet je mensen durven aanspreken, was de conclusie. 

Allemaal waar. Maar het gaat bij milieu om de grote vragen. Willen we aan onze kinderen en kleinkinderen een schone omgeving nalaten, dan zullen we duurzaam met natuur en milieu dienen om te gaan. Ik ben daarom zeer benieuwd wat er op dit punt uit de gemeentelijke koker (lees het coalitie-akkoord)tevoorschijn komt. Hoe werken we als mienskip toe naar een duurzaam Heerenveen? 
    
Remco Helder