Wethouder Siebren Siebenga: “Gemeentehuis: mijn tweede huis”

Heerenveen - De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, de uitslag is bekend en de zetels zijn verdeeld. Binnenkort gaan de partijen om de tafel om de nieuwe wethouders te benoemen. Huidige wethouder Siebren Siebenga zal niet een van hen zijn. Hij stopt er na acht jaar wethouderschap mee. 

“Ik ben net 67 jaar geworden, dat vind ik een mooie tijd om te gaan stoppen. Er zijn andere dingen in het leven dan alleen werken. Het wethouderschap is wel werken, hard werken. Daarvoor heb ik zestien jaar in de gemeenteraad gezeten, acht jaar als raadslid en acht jaar als fractievoorzitter van de VVD. Als je die periodes bij elkaar optelt, zit je op 24 jaar. Dat is bijna een kwart eeuw dat je je met de gemeentepolitiek hebt bemoeid. Het was een mooie tijd, maar op deze leeftijd is het klaar”, zegt wethouder Siebren Siebenga.

Simultaan schaken

“Mijn portefeuille, is vrij breed. Ruimtelijke Ordening is daarin een Belangrijk onderwerp. Alle nieuwe ontwikkelingen en bestuursplannen komen op mijn bureau. Ook Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Duurzaamheid en Vergunningen vragen mijn aandacht. Je hebt verschillende thema’s die op hetzelfde moment aan de orde zijn. Je schaakt als het ware simultaan op tien borden tegelijk. Dat bevalt mij wel. Er zit uitdaging in om al die verschillende onderwerpen die tegelijkertijd spelen, inhoud te geven. Als wethouder moet je dat ook kunnen. Al die ballen heb ik de afgelopen acht jaar wel in de lucht kunnen houden.”

Bereikbaarheid

“Wat ik mooi vond in die afgelopen acht jaar, is het hele project van de bereikbaarheid van Heerenveen. Een goede bereikbaarheid is een belangrijk thema voor een bedrijf om zich wel of niet ergens te gaan vestigen. Dat betekent bijvoorbeeld de combinatie met het Internationale Bedrijventerrein, IBF, en de bereikbaarheid daarvan via de A7 en A32. Er is heel wat gebeurt in de tussentijd. Bij de A7 hebben we ervoor gezorgd dat er een nieuwe aansluiting kwam waardoor de bereikbaarheid vanaf de A7 nu super optimaal is. De wegenstructuur is berekend op veel meer dan er nu dagelijks langsgaat. Bedrijven vinden dat prettig.”

Molenplein

“Daarnaast ben ik ook tevreden over het realiseren van het nieuwe Molenplein in relatie met de Gedempte Molenwijk. Dat was een behoorlijke opgave. Financieel zaten daaraan haken en ogen, maar we hebben het toch helemaal voor elkaar gekregen. Een thema dat in een van de buitendorpen jarenlang heeft gesudderd, was de randweg in Akkrum. Het zware verkeer ging door het centrum van Akkrum en dat stagneerde de doorstroming. Toen Akkrum bij de gemeente Heerenveen kwam, hebben wij dat gelijk opgepakt.”

Thuisfront

“Wat beter had gekund, is dat ik wat meer thuis had kunnen zijn. Het is ook wel inherent aan de job die je hebt. Je realiseert je achteraf pas hoeveel je weg bent geweest. Het komt regelmatig voor dat je zo de hele dag door werkt en dan ’s avonds rond een uur of elf thuiskomt. Het thuisfront maakt daar gelukkig geen probleem van. Als je thuisfront ook niet achter je staat, dan kan je dit vak niet doen.”

Minder hobbels

“Als wethouder wilde ik een aantal zaken voor elkaar krijgen. Een daarvan was om het groot aantal regels in het gemeentehuis te schrappen. En dat is me ook gelukt. Het heeft veel werk vrijgemaakt voor ambtenaren die daar anders mee bezig waren, 6,7 fte is wegbezuinigd. Dat betekende niet dat ambtenaren werden ontslagen, maar dat ze zich met andere dingen konden bezighouden dan alleen maar met het controleren van regeltjes. Hierdoor ervaren inwoners en bedrijven ook minder hobbels en is het intern ietsje makkelijker geworden.”

Inwoners betrekken

“Naast minder bureaucratische rompslomp voor de inwoners, heb ik ook gehoopt te betekenen dat inwoners meer inspraak krijgen en tijdig bij veranderingen betrokken worden. Zo hebben we zes inspraakavonden georganiseerd over de verbeteringen aan de op- en afritten van de A32 richting K.R. Poststraat en Oranjewoud. Die sessies hebben ertoe geleid dat je aan de achterkant, nu het bestemmingsplan er is, niet of nauwelijks zienswijzen krijgt, omdat je aan de voorkant veel hebt geïnvesteerd in de samenspraak.”

Hoofd leegmaken

“Ik vertrek niet eerder dan wanneer er een nieuw college is gevormd. Ik schat dat dat rond begin mei gaat gebeuren. Als mijn wethouderschap erop zit, ga ik eerst mijn hoofd leegmaken. Er zijn al een paar bestuursfuncties langsgekomen en daarin moet ik nog keuzes maken. Waarvoor ik straks meer tijd krijg, is het maken van schilderijtjes van palinghuiden. En ik ga nog een boek toevoegen aan de boeken die ik al geschreven heb. Ik ben bezig met iets over de kievit. Ik heb wat met weidevogels en zet mij in voor het beschermen van nesten van die vogels. Ook wil ik met mijn vrouw Afrika weer bezoeken. Dat zijn voor mij manieren om mijn hoofd leeg te maken. Maar zoiets heel simpels als de hond meenemen en de buitenlucht opsnuiven, is dat ook.”

Tweede huis

“Wat ik ga missen, is het gemeentehuis. Met het carillon, de Friese staartklok en de trappen. Die trappen heb ik al zo vaak op en neer gelopen. En als ik dan mensen ophaal van beneden naar boven en naar mijn kamer begeleid, dan hebben we het over deze trap. Dat trappenhuis heeft wat. De trappen in Crackstate liggen er heel vlak in. Daarover is een verhaal: men ging hier vroeger met een pony de trap op. Ik denk dat het werkelijke verhaal iets minder spannend is, namelijk dat de trappen zo vlak liggen dat je er wel met een pony op zou kunnen. Deze omgeving zal ik gaan missen. Ik beschouw het ook als mijn tweede huis. De uren die ik hier doorbracht, dat zijn er heel wat.”

Mieke van Veen