Wisselwerking tussen  senioren en gemeente

Heerenveen - Ter gelegenheid van zijn 70ste levensjaar had Joop Simmers uit Heerenveen wethouder Jelle Zoetendal uitgenodigd om in brasserie De Stal met een kleine 40 gasten – merendeels leden van de Probusclub Oranjewoud en oudere tennissers – bij te praten over wat senioren voor de gemeente kunnen doen en omgekeerd.

Dat gesprek werd niet belet door de politieke kleur van de jarige (VVD) en van de nu demissionaire wethouder (PvdA) die op 21 maart jl. van alle partijen de meeste voorkeursstemmen verwierf.

Volgens Zoetendal is Heerenveen een van de gemeenten waarin dementie de komende jaren explosief gaat toenemen als gevolg van veel ouderenhuisvesting. Hij deed dan ook een beroep op inwoners om zich als mantelzorger aan te dienen; iets waar de Probusclub wel mee bezig is. Een eye-opener, aldus Zoetendal, is  om via de Alzheimer vereniging een training te volgen. Zwaar, maar erg zinvol, zo ervoer hij dat. Een garantie om geen dementie te krijgen, is er niet. Maar probeer, zo adviseerde hij,  fit en gezond te blijven, ga het huis aanpassen en maak indien nodig gebruik van het WMO vervoer.

Een nieuw fenomeen in dat kader is een in wijk De Akkers uitgezet oefenparcours voor valpreventie. Desgevraagd vertelde hij dat Heerenveen ook actief is met de campagne tegen eenzaamheid. Via kerken en huisartsen wordt getracht eenzame mensen op te sporen waarna middels interviews wordt uitgezocht hoe die geholpen kunnen worden. Laagdrempelig wat dat betreft is het steeds drukker bezochte Seniorencafé, zo werd geopperd.


De jarige Joop Simmers schonk de van zijn gasten gekregen € 440,00 aan de KNRM, waarmee hij annex is uit hoofde van zijn bestuursfunctie bij het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond.