Voorbereiding toekomst leerlingen OSG Sevenwolden

HEERENVEEN - De Waarmakers heeft een bijdrage gekregen van € 8.800,- euro vanuit het Stimuleringsfonds van de Rabobank. Mede dankzij deze bijdrage kunnen leerlingen van het OSG Sevenwolden deelnemen aan twee pilots van dit nieuwe concept om ze voor te bereiden op hun vervolgstudie en loopbaan.

Voor leerlingen die nog niet weten wat hun passie en talent is of wat ze na school willen gaan doen, is het soms moeilijk om de juiste keuzes te maken. De Waarmakers biedt leerlingen die daar wel nieuwsgierig naar zijn een Programma om dat te ontdekken en om zo vat op hun toekomst te krijgen.

Het programma is een combinatie van zelf ervaren en doen, sport en gezondheid en vaardigheden om je leven te plannen en te organiseren. Eerst gaan de leerlingen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Deelnemers maken daarna kennis met aansprekende personen om te horen hoe zij hun doel bereikt hebben, of niet. Met die inzichten en inspiratie gaan ze vervolgens breed rondkijken bij branches en beroepen in de regio.

‘Een van de thema’s van de Rabobank is de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Met ons programma dragen wij daar op een innovatieve manier aan bij, door jongeren te helpen om goed gemotiveerd keuzes voor school en werk te kunnen maken,’ aldus initiatiefnemer Marc Kappetein.

In samenwerking met de Gemeente Heerenveen, Rabobank Heerenveen – Zuidoost Friesland en OSG Sevenwolden krijgen 24 leerlingen van het OSG de gelegenheid om mee te doen aan twee gratis pilot programma’s in dit voorjaar.