IJssportdag voor kinderen met een beperking in Thialf

Heerenveen - Vrijdag 23 maart wordt voor de 3e keer de ijssportdag met een lach georganiseerd op het Thialf in Heerenveen.

 Dit jaarlijks terugkerende evenement voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking wordt georganiseerd door School Lyndensteyn uit Beetsterzwaag & service club Ronde Tafel 68 te Heereveen. Het doel van dit evenement is om ook kinderen met een handicap de kans te geven te genieten van sport en spel op het ijs.

Na de twee succesvolle vorige edities (2014, 2017) van de IJssportdag met een lach krijgen dit jaar 463 kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud de kans kennis te maken met verschillende ijssporten waaronder schaatsen, priksleeën, curling & icebiken. Daarnaast is dit de gelegenheid bij uitstek om ook eens met een rolstoel over het ijs te kunnen. De 463 kinderen zijn leerlingen afkomstig van scholen voor speciaal onderwijs uit Beetsterzwaag, Damwoude, Drachten, Heerenveen en Zwolle. 

Buiten de activiteiten op het ijs zullen ook een DJ en een Clown voor vermaak zorgen naast het ijs. Daarnaast zullen ook een aantal Nederlandse schaatshelden hun opwachting maken. Gezien de positieve reacties van kinderen & ouders afgelopen jaren verwachten we ook dit jaar weer een fantastische dag neer te zetten, die bovendien kosteloos is voor elke deelnemer.  

Vrijwilligers van School Lyndensteyn en Ronde Tafel 68 te Heerenveen hebben zich tot doel gesteld om het IJssportevenement voor iedereen bereikbaar te houden. Hiervoor kunnen we ons gelukkig beroepen op vele vrijwilligers, sponsoren en donateurs. Waaronder een leerlingen van het CIOS uit Heerenveen & OSG Sevenwolden voor ondersteuning bij sport en spel. Daarnaast is ook het rode kruis aanwezig in geval er eerste hulp verleent dient te worden. 


Zowel financieel als met materiaal en mankracht wordt dit evenement gesteund door onder andere het Foppe Fonds, de Johan Cruijff Foundation, Special Sporters Fonds, Johanna kinderfonds, Stichting Bladt Charity en de Dirk Kuyt Foundation. Daarnaast hebben ook sponsoren Royal A-ware, Puur IJS, Tjeerd Visser koeken en een aantal anonieme donateurs een bijdrage geleverd door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van schaatsen of lunch voor de vrijwilligers en begeleiding.