Resultaten tweede verkiezingspeiling bekend

Heerenveen -  De gemeente Heerenveen heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Ipsos gevraagd om in aanloop naar de verkiezingen twee keer een peiling uit te voeren.

Dit om zicht te krijgen op wat inwoners belangrijk vinden, hoe ze denken over de verkiezingen en wat ze van de gemeente en politieke partijen nodig hebben om te gaan stemmen.

Het eerste onderzoek liep van 19 tot 28 februari en de tweede ronde werd tussen 5 en 14 maart uitgevoerd. 

Uit beide peilingen blijkt dat een grote meerderheid de intentie heeft om te gaan stemmen bij de komende verkiezingen. Zo’n 93% heeft bij de tweede peiling aangegeven (vrij) zeker te zijn van hun keuze. Dat lag bij de eerdere peilingen 5% lager. De groep die (helemaal) niet zeker is van hun keuze is ook met 5% afgenomen: van 12% bij de eerste peiling tot 7% nu.

Wat vinden inwoners belangrijke onderwerpen? De bevraagde Heerenveners zijn, net als bij de eerste peiling, vooral te spreken over de sport- en groenvoorzieningen, het onderhoud, het herstelde financiële beleid en bereikbaarheid van de gemeente. Ze zien onder andere graag verbetering in betaalbare huurwoningen, het parkeer- beleid, afval, het opruimen van hondenpoep, en uitstraling centrum.

De gemeente wil met een campagne de opkomst, vooral van specifieke doelgroepen en twijfelaars, verhogen. Dat zijn de inwoners die niet veel met politiek hebben of die niet altijd stemmen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat deze groep inwoners eerder gaat stemmen als ze meer informatie krijgen over de standpunten van de politieke partijen. Ook meer praktische informatie over de gemeente en de verkiezingen helpt hierbij.

Aan de tweede peiling hebben 454 inwoners (7%) meegewerkt. De resultaten zijn gewogen op leeftijd en stemgedrag om overeen te komen met de Heerenveense samenleving.