Ingezonden: Van der Valk welkom in Heerenveen

Heerenveen - De redactie van de Heerenveense Courant ontving onderstaand ingezonden stuk van een lezer.


Eenzijdige belichting hotelplan Van der Valk: 10 voorbeelden

Ondanks een sticker tegen ongeadresseerd drukwerk, ontvang ik in januari een flyer van ‘Stichting Buurtcomité Oranjewoud-Skoatterwâld i.o.’ over de mogelijke komst van een Van der Valk. De ‘brief’ is voorzien van allerlei wist-je-datjes. Die ‘weetjes’ tonen aan dat deze stichting de informatie eenzijdig belicht. Enkele ondernemers doen daar vakkundig aan mee. Tijd voor een tegengeluid.

1. Grensoverschrijdend?
“Wist u dat… Er een grensoverschrijdende toename van fijnstof en geluid zal zijn.” Dat klinkt heftig, maar op de flyer/brief ontbreekt een onderbouwing. Het verslag van gemeente Heerenveen over de presentatiebijeenkomst op 16 januari schetst een ander beeld: uit onderzoek naar geluid en fijnstof “blijkt dat de mogelijke komst van het hotel weinig extra belasting levert. Ook voor fijnstof is de uitkomst erg laag, ver beneden de Europese norm.” 

2. Besluit genomen?
Nog een wist-je-datje: het college (B&W) is van plan “om bestemmingsplan en wet aan te passen om de komst van dit complex mogelijk te maken”. Dat er onder bepaalde bewoners een (bij de presentatie uitgesproken) angstbeeld bestaat dat B&W allang een besluit heeft genomen, betekent niet dat dit angstbeeld de waarheid reflecteert. De burgemeester benadrukt continu dat de gemeenteraad aan zet is. Er is nog niets besloten. 

3. Buiten het centrum?
Op Facebook (‘Van der Valk ja, maar waar’) staat een tweede brief, met dit argument tégen het plan bij Skoatterwâld: “Plaats je dit buiten het centrum, dan blijven mensen ook langer uit het centrum.” Los van de vraag of dat waar is, valt vooral de ‘oplossing’ op: Heerenveen Noord. Merkwaardige logica: een (verondersteld) negatief effect presenteren van een Van der Valk buiten het centrum en vervolgens de oplossing buiten het centrum zoeken. 

4. ‘Overlast’ versus ‘upgrade’?
De briefschrijver gebruikt negatieve bewoordingen in argumenten tegen de locatie bij Skoatterwâld: “Geen gigantisch complex voor onze ingang. Behoud van de privacy. Geen overlast.” Als het om Heerenveen Noord gaat, is dezelfde briefschrijver ineens positief: “Grandioze zichtlocatie, (...) een upgrade voor Heerenveen Noord.” Dat komt selectief over. Bovendien, als die argumenten kloppen, dan gelden ze net zo goed tegen Heerenveen Noord.
5. De velden van VV Heerenveen? 
Nog een zogenaamd argument vóór Heerenveen Noord: “Behoud van de voetbalvelden vv Heerenveen”. Alsof die voetbalvelden (meervoud!) anders zouden verdwijnen. In het verslag van gemeente Heerenveen staat dat “één voetbalveld” kan worden “opgeofferd om de bouw van het hotel mogelijk te maken”, met als mondelinge toelichting (bij de presentatie) dat er ruimte is om elders weer een nieuw veld aan te leggen. Kortom, weinig aan de hand. 

6. Het lot van de plaatselijke horeca?
Ondernemers vrezen dat de plaatselijke horeca pijn gaat lijden door Van der Valk. Albert Hendriks (directeur Friesland Holland) schrijft op Friesnieuws.nl juist over kansen: “Van der Valk in Heerenveen: daar wordt de stad niet minder van!” Hij spreekt over een enorme hoeveelheid vaste gasten die de keten volgen. “Ze gaan de winkels in, pakken hier en daar een terrasje en keren (…) huiswaarts met een veelvuldig gebruikte betaalkaart.” 

7. Megalomaan miljoenenplan? 
Ondernemers noemen het hotelplan ‘megalomaan’: dezelfde ondernemers die Heerenveen voor vele miljoenen om willen dopen tot ‘Feanetië’. Ik heb niets tegen dat ‘vaarplan’, maar als het hotelplan al megalomaan zou zijn, is dit opnieuw selectief: Heerenveen “is veel te klein” voor miljoenenplan A, maar is natuurlijk wel groot genoeg voor miljoenenplan B… Overigens heeft Van der Valk de financiën voor elkaar, dat ligt bij Feanetië gecompliceerder.

8. Het uitzicht?
De officiële 3D-impressie rond Van der Valk toont fraaie waterpartijen aan beide kanten van de Oranje Naussalaan, de entree van Skoatterwâld. De afstand van het hotel tot de huizen is daarbij behoorlijk, zeker vergeleken met andere huizen en woontorens in het dorp. Die impressie toont ook het alternatief, zonder hotel: er komen dan dikke en lange ‘muren’ van kantoren/woningen aan één kant van de laan en dat alles ook nog eens dichter bij de huizen.  

9. De verkeersdrukte?
Sommige critici spreken van een hotel in Skoatterwâld, ik zou eerder spreken van een hotel bij Skoatterwâld, naast de snelweg: de A32 waar meer torens staan (Rabobank, Priore en Elkien). Ik geloof dat de snelweg (toevoeging toren) en de entreelaan (toevoeging water) er beter op worden. ‘Verkeersdrukte’ is een uitgemolken argument tegen Van der Valk, maar de op- en afritten bij de A32 worden uiteindelijk flink aangepakt én ze zijn op tijd klaar. 

10. Wat wijkbewoners willen? 
Een columnist in de Heerenveense Courant was onlangs stellig over Skoatterwâld: “Nu kan ik je al vertellen wat de kiezers van Heerenveen willen (…), namelijk geen Van der Valk en al helemaal niet op die plek.” En de stichting zei over Heerenveen Noord: “Iedereen is daarbij gebaad”. Ik spreek niet namens iedereen, maar anderen die dat pretenderen wel te doen, doen dat óók niet! Een genuanceerd beeld is gewenst: er zijn ook genoeg voorstanders. 

Skoatterwâld, Dion van der Vaart.