“21 maart: een spannende dag”

Heerenveen - Op 21 maart staan de gemeenteraadsverkiezingen gepland. Hoe beleeft burgemeester Tjeerd van der Zwan die verkiezingen, hoe kijkt hij terug op de afgelopen raadsperiode en wat hoopt hij dat de nieuwe periode brengt?

Burgemeester Tjeerd van der Zwan (64) is sinds 2011 burgemeester van de gemeente Heerenveen. De 21e wordt voor hem een spannende dag. “Ik kan ze niet allemaal bezoeken, maar ik probeer wel bij zoveel mogelijk stembureaus even langs te gaan en mensen even te spreken. ’s Avonds is dan de grote uitslagenavond in het gemeentehuis. Dat is ontzettend spannend voor de gemeentelijke organisatie, maar ook voor alle mensen die er zoveel aan gedaan hebben. Is alles goed gegaan, hebben mensen allemaal kunnen stemmen en hoe groot is de opkomst? Dat is wel spannend. Het wordt een leuke en mooie dag”, aldus Van der Zwan.

Vlogjes

Om de verkiezingen aandacht te geven, heeft de gemeente onder andere een verkiezingskrant uitgegeven die bij de inwoners is bezorgd. Ook staat er een stemhulp online waarin mensen per stelling kunnen aangeven of ze voor of tegen zijn en dan kunnen kijken in hoeverre dat overeenkomt met de partijen. “Zelf doe ik mee in vlogjes. Dat is een moderne manier om vooral de jeugd te bereiken. Dat doe ik met een bekende vlogger die duizenden volgers heeft: Darshan Boerema. Ook hebben jongeren die voor het eerst mogen stemmen van mij een brief gekregen met de oproep om toch vooral te gaan stemmen.” Op het Friesland College, locatie Sportstad Heerenveen, zal ook een mobiel stembureau staan.

Vluchtelingen

De gemeenteraadsverkiezingen betekenen ook het eind van een vier jaar durende raadsperiode. Hoe kijkt de burgemeester terug op de afgelopen vier jaar? “Ik vond de opvang van vluchtelingen een mooi moment. De crisisnoodopvang in de sporthal kreeg veel steun van iedereen in de Heerenveense gemeenschap. Dat vond ik heel goed gaan. En de besluitvorming over het asielzoekerscentrum is ook positief verlopen. Het azc is er niet gekomen, maar als je keek hoe dat in andere gemeenten ging en hoe het in Heerenveen is gegaan, ging dat hier in de gemeenteraad en in de samenleving erg goed. Het kreeg veel steun.”

Gaswinning

“Wat beter had gekund, en dat ligt niet alleen aan ons, dat is dat hele gedoe rond de gaswinning onder Heerenveen. Het feit dat wij daar niks van wisten en heel laat in de gaten kregen dat er gas werd gewonnen onder Heerenveens grondgebied, vond ik erg vervelend. Ook dat op een gegeven moment overheden tegenover elkaar stonden: de gemeente Heerenveen tegenover het Rijk, het ministerie van Economische Zaken. Dat is vervelend, dat is niet goed. Daar begrijpen mensen ook niks van.” Volgens de burgemeester hadden de overheden dit samen beter moeten oppakken, elkaar beter moeten informeren en ook de bevolking beter moeten informeren en er meer bij betrekken. “Er valt nog wel het een en ander om te doen. We kunnen voorlopig nog even niet zonder gas.”

Naar buiten

Na de verkiezingsuitslag, komt er een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college. Een nieuwe periode van vier jaar voor Heerenveen. “Wat ik hoop, is dat wij raadsleden krijgen die nog veel meer naar buiten gaan. Ik vind ook dat Heerenveen dat nodig heeft. Niet altijd maar in de vergaderhokjes van het gemeentehuis zitten, maar de mensen opzoeken die weten wat er in de samenleving speelt en die daar ook actief zijn. We hebben raadsleden nodig die geworteld zijn in de samenleving en die aanspreekbaar zijn. Dat is denk ik het allerbelangrijkste.”

Duurzaamheid

Wat volgens de burgemeester ook belangrijk is en wat de komende periode centraal staat, is dat Heerenveen stappen maakt naar meer duurzaamheid. “Dat is echt superbelangrijk. Het betekent ook dat we veel meer inzicht krijgen in wat onze ondergrond kan betekenen voor die duurzaamheid. Geothermie wordt gezien als nieuwe energiebron. Daar moeten we wel voor boren, die ondergrond is daar heel belangrijk bij. We komen er niet door alleen ‘nee’ te zeggen tegen gasboren. We moeten echt visie ontwikkelen wat we met die ondergrond willen doen.”

Dichtbij je

“En waarom mensen moeten gaan stemmen? Hoe je hele leef- en werkomgeving is ingericht en wat daar gebeurt, dat is voor een groot deel zaak van de gemeente. Afgezien daarvan, is het je democratisch recht. We leven in een democratische samenleving. Mensen hebben daar vroeger heel erg voor gestreden, om dat voor elkaar te krijgen.” Hoe is de ontsluiting van een wijk? Wat gebeurt er met het buurthuis? Komt er een nieuwe school? Allemaal zaken waar de gemeente over beslist en zaken die als inwoner dichtbij jezelf staan. Volgens de burgemeester is het vaak heel praktisch en minder ideologisch. “Voorzieningen voor jongeren en ouderen, culturele voorzieningen, zorgvoorzieningen of sportvoorzieningen, de gemeente is er allemaal bij betrokken. En heb je daar een mening over, dan moet je vooral ook gaan stemmen!” Mieke van Veen